Press: Svenska pressreleaser: 12 Oktober 2012
KMR

BRIST PÅ LÄRARE MÖTS MED NERDROGNING AV ELEVER
2012-10-12


Meducation

http://www.rawstory.com/rs/2012/10/11/colbert-psychostimulant-drugs-are-poor-childrens-only-hope-in-school/

USA:s elever ligger på 31:a plats i matematik, efter Sydkorea, Estland och Luxemburg, "vilket verkligen skulle såra deras känslor om de inte också låg efter i geografi"! Så säger komikern Stephen Colbert i "The Colbert Report" – en satirisk uppgörelse med den gigantiska nerdrogningen av skolbarn med amfetamin.

Vad ansvariga inte förstått är att USA ligger mycket långt ner på listan över skolresultat överlag, men högst vad det gäller ADHD-droger. Undersökning efter undersökning har visat att amfetamin, som påstås hjälpa barnen i skolan inte hjälper alls. Det är med andra ord inget annat än beteendemedicinering eller kemisk disciplinering av uppförande.

Och nu har läkare i USA till och med hoppat över steget med att ge barnen den påhittade diagnosen ADHD. Man skriver bara ut amfetamin till barnen direkt – med den öppet uttalade avsikten att "behandla dåliga skolresultat i otillräckliga skolor".

Det här får Colbert att mynta ett nytt begrepp: MEDUCATION.

Att utbilda (educate) barnen genom att ge dem magiska piller (medication). Som en läkare i programmet säger: "Vi har som samhälle bestämt att det är för dyrt att ändra på barnens omgivning. Så vi måste ändra på barnen."

Och därför ger man Adderall till barn som inte har diagnostiserats med ADHD. Adderall består av fyra olika sorters rent amfetamin. När skolan och dess personal inte kan möta barnens behov så skall föräldrarna använda droger. Lösningen på problemet med för få lärare är att ge barnen droger, så de sitter still.

Precis den lösning som också används alltmer i Sverige – i namn av hjälp.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.