Press: Svenska pressreleaser: 29 September 2012
KMR

PSYKIATRIN SKAPAR EN EPIDEMI AV FALSKA DIAGNOSER
2012-09-29


Demostration

KMR Stockholm demonstrerar mot psykiatrins falska diagnoser vilka används för att droga ner alltfler barn och vuxna med starka, beroendeframkallande och personlighetsförändrande droger.

Demonstrationen hölls på Mynttorget vid Gamla Stan, lördagen den 29 september. Den möttes av överraskande positivt respons.

En lärarinna från Gotland var förtvivlad över alla bokstavsdiagnoser som barnen får på Gotland. "Före 2002 fanns det förmodligen bara ett enda barn med bokstavsdiagnos – nu har tio procent av alla barnen det! Dessutom rekommenderar läkarna där att barnen skall ta droger och spela dataspel på kvällarna, för det skulle lugna ner dem – och dessutom ta med sig dataspelen till skolan!"

En annan kvinna som jobbade inom mentalvården berättade att "läkarna inte vet vad de skall göra och därför skriver ut mediciner bara för att göra rätt för sin lön." Hon tyckte att det var jättebra att KMR fanns.

Två unga kvinnor tyckte det var märkligt att beteenden i vanliga livet har blivit psykiska sjukdomar och nu skall drogas ner med psykiatriska droger.

En dansk man inom vården berättade att läkarna där överdoserade medvetet och att detta måste stoppas.

Ingen vetenskap
Det finns ingen verklig sjukdom bakom de psykiatriska diagnoserna, bara en klassificering av beteenden och livsproblem. Dessutom har de röstats fram genom handuppräckning!

I den psykiatriska diagnosbibeln DSM står det dessutom klart att psykiatrin inte vet vad som orsakar psykisk störning eller sjukdom. De säger dessutom själva att de inte kan bota någon.

Är detta vetenskap? Nej, säger till och med 60% av de läkare som studerar för att blir psykiatriker, enligt en ny undersökning. (1)

Man har kallat avvikande beteende och livsproblem för psykisk sjukdom så länge att det accepterats som en vetenskaplig sanning – trots att det aldrig har kunnat bevisas. Men problematiskt beteende är inte en sjukdom.

Hur man kan kalla psykiatrin "evidensbaserad" är ett mysterium. Det enda riktigt välbevisade är att den psykiatriska behandlingen (läs medicineringen) ofta leder till långvariga psykiska och fysiska besvär. Depressioner både förlängs och förvärras och livstiden förkortas. Människor blir både beroende och personlighetsförändrade av psykiatrins droger.

Psykiatriker gör allt för att framkalla epileptiska grand mal-anfall med elchocker – riktiga läkare gör allt för att förhindra dem.

Psykiatrin hör inte hemma inom medicinen. Den hör hemma på ett museum. Låt inte psykiatrin gömma sig bakom en vit rock. Låt psykiatrin uppvisa egna resultat istället för att förstöra ryktet för hela den medicinska professionen. Eller lägg ner den - det kan inte bli värre.

(1) http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/60-procent-av-landets-blivande-psykiatriker-anser-psykiatrin-ovetenskaplig-796021

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.