Press: Svenska pressreleaser: 22 September 2012
KMR

60 PROCENT AV LANDETS BLIVANDE PSYKIATRIKER ANSER PSYKIATRIN OVETENSKAPLIG
2012-09-22


Diagnosröstning

Det är inte bara kritiker som anser psykiatrin ovetenskaplig. Det gör också de blivande psykiatrikerna. En ny undersökning visar att 60 % av dem anser att psykiatrin HELT eller I HUVUDSAK saknar vetenskapligt underlag.

KMR har länge sagt att psykiatrin är en pseudovetenskap, en ovälkommen gökunge som borde kastas ut av den seriösa medicinska professionen. Men aldrig hade vi trott att en stor majoritet av landets blivande PSYKIATRIKER också anser att psykiatrin är ovetenskaplig.

Det börjar gå upp för alltfler att psykiatrin är ett korthus av ovetenskapliga diagnoser. Diagnoser har röstats fram i slutna rum med käbblande och skrikande psykiatriker. De som skrek högst vann. Emotionella problem har förvandlats till hjärnsjukdomar och PR-linjen har varit att dessa beror på en "kemisk obalans" i hjärnan, en brist på serotonin, ett överskott av dopamin. De framröstade psykiatriska diagnoserna är – trots regelbundna propagandainsatser om motsatsen – fullständigt subjektiva; det finns inga kända vetenskapliga eller medicinska metoder med vilka en "psykiatrisk diagnos" kan fastställas. De är i stort bara en ursäkt för att kunna skriva ut starkt toxiska psykiatriska droger för att ändra barns och vuxnas beteende.

Och landets blivande psykiatriker har uppenbarligen inte mycket till övers för alla påståenden om att psykiatrin är en "evidensbaserad" verksamhet. I en undersökning som presenteras i veckans nummer av Läkartidningen, "ST-läkare i psykiatri ser mörkt på den egna specialiteten", framkommer att hela 60 % av de blivande psykiatrikerna inom barn- och ungdomspsykiatrin anser att den egna verksamheten HELT eller I HUVUDSAK saknar vetenskapligt underlag.

Vi hoppas nu att dessa blivande psykiatriker också får insikten om att de bör sadla om och söka sig till en på vetenskap grundad medicinsk verksamhet.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18667

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.