Press: Svenska pressreleaser: 16 September 2012
KMR

PACIFICERANDE NERVGIFT I DRICKSVATTEN OCH LYCKOPILLER
2012-09-16


Fluor

Fluor används vid tillverkning, förädling och rengöring av metall, bl.a. vid uranutvinning; som konserveringsmedel för trä, i insektsmedel och råttgift. Men det används också i tandkräm och i många länder i dricksvattnet. Få vet om att det är ett kraftigt nervgift som bl.a. användes för att dämpa upprorskänslor i koncentrationslägren. Men vem visste att det även används i många av dagens psykmediciner.

I USA, Kanada, Australien och en del andra länder tillsätter man natriumfluor (NaF) i dricksvattnet med avsikten att förbättra tandhälsan. I Sverige använder man fluor enbart vid fluorsköljning (fluortanten), förutom i all tandkräm och andra munsköljningsvätskor, t.o.m. i tuggummi. Det går knappast att undgå. Vi går inte in i debatten huruvida detta fungerar eller ej, då det inte är syftet med denna artikel (mer om detta längre fram). Vissa fakta bör dock framhållas. För enligt en undersökning på närmare 40 000 skolbarn i USA år 1990 så visade det sig att fluortillskott i vattnet inte hade någon positiv effekt på hål i tänderna. I Nya Zeeland undersökte man 60 000 barn och fann ingen skillnad på kariesangreppen i fluoriderade och icke-fluoriderade områden. Att skölja tänderna i fluor kan möjligen hjälpa då det stärker emalj, men inte att dricka det. Av alla idiotiska påhitt är detta en bra kandidat…

Fluorsättning av vattnet i USA började med att aluminiumfabrikerna hade ett enormt överskott av natriumfluor - en restprodukt vid aluminiumtillverkning som man inte kunde bli av med så lätt. Miljöproblemen var stora. Man fick för flera decennier dessförinnan höra talas om en liten stad i USA där alla invånarna hade väldigt bra tänder. Man fann då att dricksvattnet där innehöll en hög halt av fluor – det var bara det att det var kalciumfluor – ett organiskt ämne som finns naturligt i naturen. Att detta skulle vara orsaken till den bra tandhälsan hos befolkningen blev dock aldrig säkerställt.
Men det brydde sig inte aluminium­fabrikerna om som hade ett enormt överskott på natriumfluor(!), cirka 500 000 ton per år. De sålde det för ca 3 cent kilot och tjänade ca 15 000 000 dollar om året. Det fanns även en del ekonomiska intressen i det att en konsulterande advokat till det största aluminiumföretaget (idag Alcoa) blev chef för hälsovårdsmyndigheten (US. Public Health Service) 1947, den första myndighet som förespråkade fluor i dricksvattnet. Rockefellersyndikatet som ägde de flesta aluminiumfabrikerna låg ytterst bakom detta, och advokaten fick 750 000 dollar för detta, alltså – business as usual.
Under Reagans administration ökade man tillsättningen från 2 delar per en miljon gallon (3,79 liter) till 4 delar. Trots att undersökningar visar att 1 ppm räcker för att påverka nervernas effektivitet. Det innebär att i synnerhet små barn hamnar långt över riskzonen.
Det har varit en långvarig debatt över tillsättning av fluor i USA, och det är också därför det säljs så enormt mycket vatten på flaskor. Fast även där tillsätts numera fluor.
Den amerikanska tandläkarföreningen skrev redan i oktober 1944 följande: "Dricksvatten som innehåller så lite som 1,2 ppm fluor kan orsaka utvecklingsstörningar i skelettet, som osteoscleros, spondylos och osteopetros, såväl som struma, och vi kan inte ta risken, att göra sådana allvarliga systematiska störningar".

Det stora problemet är att natriumfluor i sig är ett nervgift, giftigare än bly och i samma klass som arsenik i koncentrationen 1 ppm. Fluorjonen, som är den giftiga delen, friges mycket lätt från natriumfluor medan den är hårt bunden till kalciumfluor. Det finns flera undersökningar som visar att fluor i dricksvatten kan sänka IQ. I Lancet publicerade man en studie i decembernumret 2006 som identifierade fluor som en ”neurotoxin”. En studie vid Harvard 2006 kopplade ihop fluor med ”osteosarcome” en elakartad form av bencancer. Man fann en femfaldig ökning av bencancer bland tonåringar som drack fluortillsatt vatten från åldrarna sex till åtta, jämfört med en kontrollgrupp. Det urlakar även skelettet på kalcium och orsakar osteoporos. 1000 forskare skrev då under ett krav på att stoppa fluorideringen av dricksvattnet. Utan åtgärder. Det fanns en annan agenda.

Natriumfluor är också en enzymhämmare och påskyndar åldrandet drastiskt.
Många kritiker, även forskare, anser att natriumfluor försämrar tandhälsan hos unga barn, ökar antalet mongolida barn och ökar antalet människor med Alzheimers sjukdom. Och sedan kan man ju beakta det faktum att fluor är huvudingrediensen i nervgiftet sarin som dödade en mängd japaner vid terrorattacken i tunnelbanan i Tokyo.

Man framhåller som argument att fluor är naturligt förekommande i vatten, vilket är helt riktigt (Ramlösa har hög naturlig halt – fast barn rekommenderas inte dricka det), och den natriumfluor som tillsättes i vatten är dessutom en biprodukt från aluminium- och kemiindustrin. I USA köper man den oftast från kemiindustrin i Kina. Det är dock inte en ren fluorförening, utan innehåller över 100 olika kemikalier och tungmetaller som ”man får på köpet”. Fabrikerna försöker febrilt bli av med (sälja)  restprodukten genom att kalla det ”natriumfluor”.

I de många bolagens beskrivningar kan man läsa användningsområden för natriumfluor. Ett av dem beskriver det som ”korroderande för glas och andra metaller; mycket frätande för huden och skadlig för människors andningsorgan.” Ett annat företag: ”Det används vid tillverkning av stål, samt vid smältning och förädling av lättmetaller. Det används också för tillsättning i dricksvatten, är ett träkonserveringsmedel, ett insektsmedel, ger en skyddande yta för metall, metallrengöringsmedel, härdande medel vid emaljering [därför det används i tandkräm och sköljning, vår kommentar], smälttillsats [fluss] vid svetsning, …” och en hel den andra udda användningsområden. Bolagen förklarar också att det är giftigt.
Många bekämpningsmedel består av fluorföreningar, då insekter dör av det. I synnerhet vindruvor och således vin är utsatta för detta medel.

Varför använder men då fluor i dricksvatten? Det finns andra teorier än tandhälsan.

Jim Marrs är en författare som skrivit New York bestsellern ”Rule by Secrecy” samt ”Crossfire”, vilken låg till grund för Oliver Stones film ”JFK”. Vi träffade honom i Los Angeles under ett föredrag 2008 där han förklarade faran med fluor. I hans senaste bok ”The Rise of the Fourth Reich” utvidgar han teorin enligt följande:
Det finns ett antal olika källor som visar att nazisterna använde natriumfluor i dricksvattnet i koncentrationslägren för att hålla fångarna pacificerade och mottagliga för extern kontroll och för att inte göra uppror. De blev emotionellt förlamade. Det mest övertygande är ett brev från Charles Eliot Perkins, en framstående kemist inom den amerikanska regeringen sände till Tyskland efter andra världskriget för att rekonstruera I. G. Farben. (Även den amerikanska militären hade experimenterat med fluor) Det kemiska företag som bland annat använde arbetskraft i koncentrationslägren samtidigt som man tillverkade Zyklon B. Giftgasen som man dödade arbetarna med när de inte längre kunde arbeta. Perkins skriver:

”De tyska kemisterna arbetade ut en mycket innovativ och långtgående plan för masskontroll som lades fram till och antogs av tyska staben [German General Staff].  Denna plan innebar att man skulle kontrollera befolkningen inom ett givet område genom massmedicinering av dricksvattentillgångarna … I denna plan av masskontroll fick ´natriumfluorid` en framträdande plats … Hursomhelst, och jag vill poängtera detta mycket klart och bestämt, den verkliga anledningen bakom tillsättning av natriumfluorid i vattnet är inte att förbättra barnen tandhälsa … Det verkliga syftet bakom tillsättningen är att reducera massornas motstånd för dominans och kontroll samt förlorandet av frihet … Upprepade doser av ytterst små doser av fluorin [sic] kommer att med tiden gradvis reducera individens förmåga att motstå dominans genom att sakta förgifta och narkotisera [sic] detta område av hjärnvävnader och göra honom undergiven inför viljan hos de som önskar styra honom … Jag fick denna plan berättat för mig av en tysk kemist som var tjänsteman inom den väldiga Farbens kemiska industrier och var framträdande i den nazistiska rörelsen vid den tiden … Jag säger detta med ärligheten och uppriktigheten hos en vetenskapsman som har spenderat nästan 20 års forskning av kemin, biokemin, fysiologin och patologin hos `fluorin` … Varje person som dricker konstgjort tillsatt fluoriderat vatten under en period på ett år eller mer kommer aldrig igen att bli samma person, mentalt eller fysiskt.”
(Brev till Lee Foundation for Nutritional Research, 1954)

Fluor är med andra ord ett kemiskt vapen.

En undersökning i Christian Science Monitor 1954 visade att 79 av de 81 nobelpristagarna i kemi, medicin och fysik vägrade att stödja tillsättning av fluor i vattnet.  Idag innehåller närmare 90 procent av allt kommunalt vatten i USA, och faktiskt en mycket stor del av flaskvattnet, fluor. Och även om barnen i Sverige bara får skölja sig med fluor när fluortanten kommer så går en del fluor in i kroppen genom känsliga membran i munnen. Fluor är så reaktivt att det kan äta sig igenom glas och stål.

Och då skall man även veta: Natriumfluor har länge använts som råttgift. Det förstör matsmältningssystemet – när det inte hinner förstöra hjärnan på djuren. Undersökningar visar nämligen att råttor som inte fick så mycket fluor att matsmältningssystemet hann förstöras, utvecklade Alzheimers och demens.
Det kan i sammanhanget vara viktigt att veta att kalcium och magnesium motverkar upptaget av fluor.

Men den verkliga anledningen till att KMR tar upp detta, baserat på ovanstående, är följande:

Psykmediciner baserade på fluor
Fluor är en aktiv ingrediens i lyckopiller. Prozac med det generiska namnet fluexontine innehåller fluor. Det finns lite olika uppgifter om hur mycket fluor eller föreningar med fluor det innehåller, från 16,5 procent ända upp till 94 procent (Jim Marrs). Om man försiktigt räknar på den minsta dosen så ger en tablett på 20 mg ger alltså 3,3 mg vilket är väldigt mycket. Tar man två tabletter, vilket många gör, får man alltså i sig 6,6 mg – inte bra alls!

Många andra psykotropiska (personlighetsförändrande) psykiatriska droger lär även innehålla fluor, såsom Seroxat och Rohypnol. Hundratals miljoner människor har använt dessa droger under årens lopp.

Det har framförts flera förslag att använda olika medel i dricksvattnet som ett sätt att passivisera eller hantera befolkningen. CIA ville tillsätta LSD i dricksvattnet i fiendeländerna i händelse av konflikt under det kalla kriget. Nå, det fungerar inte så bra, då LSD neutraliserades. I läkarkongressen i Puerto Rico 1967 kom det på förslag att tillsätta litium i dricksvattnet och psykiatriker i USA har på 90-talet på allvar föreslagit att tillsätta Prozac i dricksvattnet. Nu behöver man ju inte det eftersom det redan görs i form av fluor.

Prozac har blivit Aldeous Huxleys ”soma” som skulle få invånarna att stå ut med den rådande samhällsordningen – som ett frälsande oblat inom den kemiska religionen. Tyvärr innehåller det nervgiftet fluor – kanske var det själva meningen.
Välkommen till du Sköna Nya Psykiatriska Värld.

Ref:
The Rise of the Fourth Reich, s. 190-194, av Jim Marrs, HarperCollin, NY
http://askwaltstollmd.com/archives/fluoride/136264.html
http://www.2000taletsvetenskap.nu/special/fluor.htm
http://www.alibaba.com/product-gs/540825136/98_min_7681_49_4_for.html
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_498843.svd?offset=12&forumId=19&maxcount=3
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
http://www.sourze.se/Vad_din_läkare_inte_berättar_för_dig_Del_1_10663874.asp
http://www.vitaviva-info.com/sv/content/view/full/2875
http://www.fluoridealert.org/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.