Press: Svenska pressreleaser: 31 Augusti 2012
KMR

LÄKEMEDELSINDUSTRIN TOPPAR NU BEDRÄGERILISTAN: ASTRONOMISKA BÖTESBELOPP
2012-08-31


Risperidone

Läkemededelsindustrin toppar nu bedrägerilistan – man har övertagit platsen från vapen-/försvarsindustrin. [1] Det senaste fallet är Janssen som i veckan fått betala 1 200 000 000 kronor för sin kriminalitet i USA runt psykdroger. Man har marknadsfört pillren för grupper de aldrig varit godkända för – precis som bolaget gjort i Sverige med Risperdal och ADHD-drogen Concerta.

I rättsfallen mot läkemedelsindustrin i USA uppvisas nu en kriminalitet av närmast astronomiska mått. Under åren 1990-2010 fick läkemedelsbolagen betala 19,8 miljarder dollar (130 miljarder kronor), varav 75 procent (14,8 miljarder dollar, 98 miljarder kronor) gällde sista fem åren mellan 2006 och 2010. Läkemedelsindustrin har med det nått första platsen på bedrägerilistan – man ligger långt före alla andra industrier. [1]

Det senaste fallet är Janssen som i veckan, i en överenskommelse med 36 delstater, fått betala 1 200 000 000 kronor (1,81 miljoner dollar) för sin kriminalitet runt psykiatriska droger.

Statsåklagaren i New York hade följande att säga om uppgörelsen:
"Läkemedelsbolags illegala reklam för preparat utanför godkänd indikation måste få ett slut. Konsumenter, inkluderande föräldrar till barn med allvarliga mentala störningar och sårbara patienter måste kunna lita på sina läkares råd utan rädsla för att läkemedelsbolagen manipulerar deras läkares oberoende omdöme".
Och vidare:
"Den här uppgörelsen utgör en milstolpe och håller bolagen ansvariga för de utövningar som sätter patienter i fara, och tjänar som en varning för andra läkemedelsgiganter, som måste hålla sig till uppgjorda regler. Den går än längre genom att den säkerställer att bolagen slutar belöna läkare för deras förskrivning av vissa preparat eller slutar presentera vetenskapligt tvivelaktiga studier som pålitliga." [2]

I åtalet mot Janssen kan man se att bolaget illegalt marknadsfört och sålt det neuroleptikan Risperdal för behandling av barn och gamla som av psykiatriker förklarats lida av depressioner, ångest, ADHD, sömnsvårigheter, demens. (Risperdal var bara godkänt för behandling av personer med psykoser och diagnosen schizofreni.) [3]

Man kan läsa om hur bolaget gjorde allt för att bagatellisera den kända kopplingen mellan Risperdal och diabetes, hur man gjorde reklam för Risperdal för barn trots att man fått avslag på sin ansökan om att få preparatet godkänt för barn, och hur man marknadsförde Risperdal för gamla med demens trots att det var känt att preparatet kraftigt ökade risken för dödsfall bland gamla.

I Sverige har dock Janssens marknadsföring av dess psykiatriska droger till grupper de aldrig varit godkända för fått fortgå. Varken Läkemedelsverket, Socialstyrelsen eller åklagare har ingripit.

Därför har vi fått se att Janssen, med hjälp av inhyrda psykiatriker, under åren 2006-2011 sålde ADHD-drogen Concerta till vuxna för 420 miljoner kronor, nästan en halv miljard (Apotekens Service AB). Concerta har aldrig varit godkänt för vuxna och läkemedelsbolaget fick till och med 2011 AVSLAG på sin ansökan om att få det godkänt för vuxna. Trots det fortsätter försäljningen, och svenska skattebetalare får gynna Janssens mångmiljonprofiter genom att subventionera det underkända narkotiska preparatet.

Därför har vi fått se att Janssen kunnat droga ner mängder av gamla i Sverige med Risperdal – precis som finns beskrivet i åtalet mot bolaget i USA. 16 000 gamla (75+) får Risperdal (Risperidon) i Sverige idag (Läkemedelsregistret). De får ett starkt giftigt ämne (neuroleptika) som fungerar som en kemisk tvångströja, som kemisk lobotomi. De gamla får en psykiatrisk drog som alla, till och med Läkemedelsverket, vet sänder dem i en långt tidigare grav, genom att åstadkomma ett antal neurologiska och endokrina skador. Janssen har under åren 2004-2008 sålt Risperdal i Sverige för 970 miljoner kronor. Hälften – en halv miljard – har man dragit in på försäljningen för gamla.

Kanske får det pågående gigantiska federala rättsfallet mot Janssen i USA svenska myndigheter att vakna. Inom kort är den utredning klar i vilken Janssen (Johnson & Johnson) beräknas få betala svindlande 14 500 000 000 kronor (2,2 miljarder dollar). [4]

[1] http://www.citizen.org/hrg1924
[2] http://www.ag.ny.gov/press-release/ag-schneiderman-settles-181-million-deceptive-marketing-case-janssen-pharmaceuticals
[3] http://freepdfhosting.com/d55f649e92.pdf
[4] http://www.pharmalot.com/2012/06/jj-may-pay-2-2b-to-settle-risperdal-probes/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.