Press: Svenska pressreleaser: 13 Augusti 2012
KMR

DANSKA LÄKEMEDELSVERKET LÄGGS NER EFTER STARK KRITIK
2012-08-13


Lægemidddelstyrelsen i Danmark skall läggas ner och uppgå i Sundhedsstyrelsen, motsvarigheten till Socialstyrelsen. Det officiella skälet är besparingar, men alla vet att nedläggningen beror på en mängd skandaler.

Lægemidddelstyrelsen, som står för kontrollen av medicin i Danmark på samma sätt som Läkemedelsverket i Sverige, läggs ner efter en lång tids skarp kritik. Kritiken riktar sig i första hand på att den hade en beroendeställning till läkemedelsindustrin som betalar dess utgifter och löner till 80 procent. Vilket KMR i Danmark påpekat under lång tid.

Så är det i många länder, såsom USA men även i Sverige där KMR i över 20 år påpekat att läkemedelsindustrin betalar så gott som alla verkets utgifter och löner. De stora bolagen har därmed kunnat marknadsföra stora mängder läkemedel med avsevärda biverkningar utan att de olika verken gjort något effektivt.

I Danmark fick man nog när man upptäckte att Lægemidddelstyrelsen hållit tyst med dödsfall och allvarliga skador hos nyfödda där gravida kvinnor använt lyckopiller. Två barn hade fötts utan kranium. Lægemidddelstyrelsen visste faktiskt om detta redan 2007 men gick inte ut med varning förrän 2011. Så är det naturligtvis i alla länder, inte bara Danmark, fast här har vi inte sett någon varning överhuvudtaget.

Det finns också skandalen med Pfizers omstridda rökavvänjningsmedel Champix, ett omgjort lyckopiller. Minst tre dödsfall och 214 livshotande biverkningar har upptäckts utan att Lægemidddelstyrelsen gjort något. Vi har även en liknande situation i Sverige.

Det finns även andra skandaler med dödsfall och allvarliga biverkningar där Lægemidddelstyrelsen inte gjort något.

Omständigheterna är närmast identiska med det svenska läkemedelsverket som tagits över av Big Pharma som planterat in betalda lakejer, så kallade experter, i verket som stoppar kritik och effektiva åtgärder. I synnerhet vad gäller lyckopiller och ADHD-droger.

Ta exemplet med ADHD-drogen Concerta som tillverkas av Jansen. Det europeiska läkemedelsverket, EMA, underkände användningen för vuxna år 2011, och Concerta fick inte marknadsföras till denna grupp. Försäljningen ÖKADE istället efter detta i Sverige, från 122 miljoner kronor till 142 miljoner kronor under 2011. Jansen har därmed sålt underkänt, narkotikaklassat Ritalina (metylfenidat) för 420 miljoner sedan 2006 då det inte heller var godkänt för vuxna. Detta var dock tillåtet eftersom läkare hade friheten att skriva ut ej godkända mediciner, men inte efter 2011 då det underkändes/förbjöds till vuxna. Anledningen var att det framkallade aggressioner, depressioner, agitationer och ångest och hade en stor missbrukspotential samt framkallade eufori.

23 000 vuxna använde Concerta/Ritalina förra året. En mängd våldsfall kan spåras till användningen av ADHD-droger.

Det finns därmed stor anledning att även omarbeta det svenska Läkemedelsverket, som tidigare har haft hög renommé i övriga världen. Det kan inte längre finansieras av den målgrupp som de är tillsatta att granska. De skall skydda svenska folket mot skadliga mediciner, inte skydda företagen.

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1644163.ece
http://www.nyreforeningen.dk/dk/sort_menu/nyheder__aktiviteter/nyheder/laegemiddelstyrelsen_lukker.htm
http://www.180grader.dk/Politik/laegemiddelstyrelsen-nedlaegges-efter-medicinskandaler

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.