Press: Svenska pressreleaser: 11 Augusti 2012
KMR

SOCIALSTYRELSEN RIKTAR STARK KRITIK MOT PSYKIATRIKER ULF BRETTSTAM
2012-08-11


Brettstam

Socialstyrelsens utlåtande mot psykiatriker Ulf Brettstam är hård. Han har "systematiskt underlåtit… uppföljningar och personliga undersökningar av patienter", "i nära hälften av [de granskade] fallen är det oklart om Ulf Brettstam överhuvudtaget träffar patienterna". Han har inte "utfört sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet". Utlåtandet har gått till ansvarsnämnden för dom.

Socialstyrelsen har granskat ett stort antal av journalerna för Ulf Brettstams patienter. I 21 (av 32) granskade journaler har man funnit så allvarliga brister att man nu rekommenderar att Brettstam ställs under övervakning av myndigheten. Han får behålla sin legitimation, men myndigheten rekommenderar att han får en prövotid på tre år "under vilken Socialstyrelsen kan följa hans yrkesutövning".

Bakgrunden var en anmälan till Socialstyrelsen från chefläkaren i ett tragiskt fall där en av Brettstams patienter ströp sin hustru efter att ha fått psykiatrisk vård. I Socialstyrelsens utredning av ärendet framkom att den läkare som skickat mannen till Brettstams klinik misstänkt att patienten kunde ha blivit förgiftad ("under sitt yrkesverksamma liv utsatts för kemikalier") och att han därför fått en organisk hjärnskada. Men Socialstyrelsen hittade inga uppgifter i journalen om att en utredning om hjärnskadan gjorts eller ens övervägts. I stället gav Brettstam mannen elchocker. Socialstyrelsen förstod ingenting av Brettstams agerande. Man beskrev det som "synnerligen anmärkningsvärt". Brettstam hade inte ens skrivit i journalen "när behandlingen påbörjades, hur många behandlingar patient fått eller vilket resultat behandlingen hade".

I chefläkarens anmälning till Socialstyrelsen och i myndighetens beslut framkom: "det finns indikationer på att överläkaren [Brettstam] agerat på ett likartat sätt i flera fall än i det aktuella ärendet."

Därför fortsatte Socialstyrelsen med en fördjupad utredning av psykiatriker Brettstams agerande. En utredning som alltså nu avslutats och i vilken Socialstyrelsens dom över psykiatrikern är hård.

Myndigheteten skriver att Brettstam "varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke". Han har "systematiskt underlåtit självmordsbedömningar, uppföljningar och personliga undersökningar av patienter med allvarliga eller mycket allvarliga sjukdomstillstånd". Man skriver till och med att "i nära hälften av fallen är det oklart om Ulf Brettstam överhuvudtaget träffar patienterna eller gör bedömningar under vårdtiden eller inför utskrivning."

Mot den bakgrunden, skriver Socialstyrelsen, kan Brettstam "inte sägas ha utfört sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet".

Den kände elchockspsykiatrikern fick av någon anledning Dagens Medicins pris år 2007, för sin "vassa penna", vilket bättre uttryckt var ett pris för den arrogans som han under lång tid visat alla som på något sätt framfört kritik mot psykiatrin. Som den lokala patientföreningen, som beskrivit "hjärnskrynklaren" Ulf Brettstam som "despotisk" och en hängiven "tvångsintagare". Brettstam har fört en lång och intensiv kampanj för ökat tvång inom psykiatrin. Det är uppenbart att psykiatriker Brettstam borde ha satsat mer tid på att träffa patienterna, och att använda sin "vassa penna" till att skriva i journalerna om vad som hände med dem som var i hans vård.

Det är en ödets ironi att den man som använt sin "vassa penna" till att anklaga mängder av andra personer och grupper för att vara kvacksalvare, nu ställs under noggrann övervakning av Socialstyrelsen för att ha agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, och för att ha varit en fara för patienternas säkerhet.

Till saken hör att Brettstam i ett disciplinärende på sjukhuset fick motta följande besked från personalchefen: "Vi vill i detta sammanhang även upplysa om att en upprepning av detta brott mot anställningsavtalet (om du inte ändrar ditt beteende eller upprepar misskötsamheten) kan leda till uppsägning eller avskedande enligt lagen om anställningsskydd."

Och Brettstam fick sluta. I stället har han nu fått en tjänst som överläkare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nässjö. Det är svårt att förstå vilka kvalifikationer han åberopade, men det är med tanke på ovanstående förbrytelser lätt att inse att barnen och föräldrarna som söker hjälp på BUP Nässjö inte är i en avundsvärd situation.

Brettstam står för allt det som KMR arbetat mot i över 40 år.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.