Press: Svenska pressreleaser: 15 Juli 2012
KMR

PSYKIATRINS TOTALA OVETENSKAP AVSLÖJAD – MED MEDIA SOM MEDLÖPARE
2012-07-15


Psyko_Pharma-Media

Om man vill förstå hur psykiatrin lyckats skapa en social vanföreställning om att antidepressiva skulle hejda självmord, skall man läsa Pulitzernominerade journalisten Robert Whitakers analys The Triumph of Bad Science. Frågan är dock vilket som är mest besvärande, att psykiatrikerna ljuger eller media som går deras ärenden och vägrar publicera sanningen.

Låt oss börja med Sverige. Psykiatriprofessor Göran Isacsson publicerade en artikel år 2010 i Acta Psychiatrica Scandinavica, där han hävdade att självmorden minskat kraftigt på grund av antidepressiva medel. I Läkartidningen återigen år 2010. TT, via media över hela Sverige, spred – lögnen. Så gott som alla tidningar publicerade det.

I våras drog Acta Psychiatrica Scandinavica in artikeln – helt i det tysta. KMR avslöjade detta. Det visade sig att Isacsson hade "justerat" siffrorna ganska rejält. För att vara exakt – 230 procent. Istället för antagna 15,2 procent var siffran över 50 procent som hade antidepressiva medel i blodet vid självmordet, vilket låg som grund till "antagandet" att antidepressiva medel skulle hejda självmorden.(1) Hoppsan, sa Isacsson.

En helt horribel felräkning och "antagandet" föll ihop som ett korthus. I själva verket var det förhållandena omvända. Enligt siffrorna skulle de snarare orsaka självmord – något som bekräftats ett flertal gånger och som också står i varningstexten för de antidepressiva medlen.

Men media hyllade studien och försäljningen av antidepressiva medel fortsatte att skjuta i höjden. När KMR påpekade Isacssons "felräkning" för de största tidningarna var det bara DN som publicerade en liten "blänkare" på undanskymd plats om detta. Ungefär som ursäkt för ett stavfel. Övriga var tysta. TT som spred falsarierna till alla tidningar har inte publicerat någon rättelse – trots att de fick reda på det.

Psykofarmaka bakom 86% av alla självmord
KMR har även publicerat en studie på alla lex maria anmälningar på självmord i samband med vården under ett helt år. Hela 86 procent av alla självmord hade föregåtts av intag av någon form av psykofarmaka, 77 procent hade använt antidepressiva medel och/eller antipsykotika. Siffrorna kommer från socialstyrelsen.
Media var helt tyst som vanligt.

Medias giftesmål med Big Pharma
När KMR i USA kritiserade lyckopillren i slutet av 1980-talet och kallade dem mördarpiller pga. av allt våld som följde de ökade förskrivningarna blev Big Pharma och media som galna. TIME publicerade en flera sidor lång anklagelseakt om att bland andra KMR förstörde försäljningen av Prozac. Eli Lilly som tillverkade Prozac fick köpa upp en extraupplaga av TIME på 250 000 ex (enda gången som TIME tillåtit en köpt extraupplaga) och skickade ut till alla läkare i USA och där man lovade att betala alla rättegångskostnader i samband med eventuella stämningar. Lite undersökande journalistik visade att en av ägarna till TIME var gift med en av ägarna till Eli Lilly. Det finns fler liknande exempel.

Samhällets sociala vanföreställning
Robert Whitaker är en undersökande journalist med ett flertal utmärkelser.(2) Han har avslöjat flera forskningsfuskande psykiatriker. Nyligen granskade han en likartad historia som Isacssons med relationen mellan självmord och antidepressiva medel. Fast nu med internationella återverkningar.

– Om vi vill förstå hur samhället blev lurade av meriterna hos de psykiatriska medicinerna så kan vi titta på den forskning som publicerats av Robert Gibbons, chef för Center for Health Statistics vid University of Chicago om antidepressiva och dess användning bland barn och ungdomar. Hans senaste artiklar syns i juniutgåvan [2012] av Archives of General Psychiatry, och om vi granskar hans forskning och ser hur kritikerna av hans forskning behandlats så går det att förstå hur dålig forskning resulterar i skapandet av falsk "evidensbasering" vid användning av mediciner, börjar Whitaker sin analys.

År 2004 krävde amerikanska läkemedelsverket att SSRI-medel skulle ha en "black box varning", en varning av högsta graden, för ökning av självmordsrisk bland barn och ungdomar.

Gibbon var medlem i den panel hos FDA som röstade för varningen. Dock röstade han själv emot detta beslut. Ända sedan dess har han publicerat artiklar som gått emot varningen. Han har även agerat som expertvittne för ett flertal läkemedelsbolag som tillverkar antidepressiva i rättegångar relaterade till antidepressiva och självmord. Vilket han naturligtvis har fått ordentligt betalt för.

Om någon läst att självmord bland barn och ungdomar ökat efter "black box varningen" och nedgången av SSRI-medel, både i USA och EU så är det Gibbons (och Isacsson) som ligger bakom detta. I ett flertal artiklar har Gibbon försökt bevisa detta – på sitt sätt. Den första gången i American Journal of Psychiatry år 2007. Han menade att när nedgången av antidepressiva skedde så blev det en dramatisk ökning av självmord i de två länder han studerade, USA och Nederländerna. Varningen hade lett till ökade självmord bland barn och ungdomar, hävdade han.

Kritiker pekade snabbt ut felaktigheterna i Gibbons antagande. Gibbon skrev att SSRI-recepten gick ner med 22% från år 2003 till 2005, och att självmorden ökade med 14 % från 2004 till 2005. Problemet var bara att Gibbon enbart hade tillgång till siffror från 2004.

I själva verket hade det bara inträffat en mindre nedgång av SSRI-medel mellan 2003 och 2004, då antalet självmord ökade. Det var mellan 2004 och 2005 som det var en betydande nedgång i förskrivningen av SSRI-medel – och så fort alla siffror om självmorden fanns tillgängliga så visade det sig att antalet självmord i åldrarna 5-24 år hade minskat.

Med andra ord, när förskrivningen av antidepressiva medel minskade så minskade självmorden. Men Gibbons rapporterade motsatsen.

I Nederländerna reagerade forskare kraftigt på Gibbons påståenden som publicerades i media över hela världen. I The Dutch Drug Bulletin noterade de att ökningen av självmord i Nederländerna var så liten att den var "statistiskt obetydlig" – data skulle med andra ord inte få användas som underlag för dessa påståenden. De beskrev Gibbons påståenden som "förvånande" och "missledande" och att Gibbons hade varit "hänsynslös" när han publicerade dessa fakta.

Massmedia i både USA och EU rapporterade dock som tokiga att självmorden ökade pga. varningen och den nedåtgående försäljningen av SSRI-medel. Gibbon spädde på med att FDA:s varning hade en "hemsk och oönskad effekt" och borde tas bort.

Sammanlagt publicerade Gibbons åtta artiklar mellan 2005 och 2011 på samma tema. Nu i år, i mars och juni, publicerades ytterligare två artiklar i Archives of General Psychiatry där han går emot FDA:s beslut och varnar för en "epidemi av självmord". Ett flertal stora tidningar har nyligen publicerat artiklar om detta. Och försäljningen av SSRI-medel ökade igen för barn och ungdomar.

En av de främsta forskarna inom detta område, David Healy, avslöjade många av de "trick" Gibbons använt för att visa att antidepressiva inte ökade självmordsbenägenhet hos barn och ungdomar. Det var "opassande dataurval", "dunkel metodologi", "uppenbara räkningsfel" och "förvillande presentation" i bägge studierna, vilket gjorde dem omöjliga att dra slutsatser från.

Men nu kommer det skrämmande. Att betalda psykiatriker ljuger är känt, men att tidningar, i synnerhet läkartidningar, vägrar att publicera sanningen när de får reda på den är allvarligt.

Ett brev sändes till Archives of General Psychiatry där felen påpekades. Men redaktören, som naturligtvis insåg felen, vägrade att publicera detta i den tryckta tidskriften, istället lade han ut det som "Readers letters" on-line, med beskedet att detta ej kommer att publiceras i PubMed.

PubMed är en internationell källa till forskning och referenser som används av alla forskare och läkare. Om det inte finns publicerat där existerar det ej. När man gör en stor Metastudie går man igenom allt material i PubMed och publicerar slutsatserna av den sammanfattningen.

En annan, biträdande professor, vid Harvard School of Public Health, dr Matthew Miller, skrev ett liknande brev till redaktören för Archives of General Psychiatry där Gibbons "metodiska fel" konkretiserades. Även det publicerades som "Readers letters" och är ej tillgängligt för forskare i PubMed. När Miller påpekade bristerna i detta och krävde att kritiken skull publiceras i den tryckta versionen vägrade redaktören att svara.

På detta sätt kan vi förstå varför de verkningslösa SSRI-medlen (förutom de allvarliga biverkningarna med självmordsrisk) orsakat en social vanföreställning om att SSRI-medlen fungerar. Medvetet felaktig forskning, läs forskningsfusk, publiceras utan vidare, om och om igen, av betalda psykiatriker och arkiveras i PubMed medan allvarligt menad och väl underbyggd kritik från seriösa forskare relegeras till "Readers letters".

Massmedia rapporterar då om Gibbons och Isacssons "upptäckter" men undanhålls den vetenskapliga oärligheten.

(1) http://www.kmr.nu/pressrel_2012_04_01-nya-fakta-om-goran-isacsson-hade-230-procent-fel-i-studien-om-antidepressiva-medel.htm

(2) http://www.madinamerica.com/author/rwhitaker/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.