Press: Svenska pressreleaser: 14 April 2012
KMR

GENOMBROTT I KAMPEN MOT KNARKLÄKARNA
2012-04-14


knarkläkare

"Sammanfattningsvis innebär hovrättens bedömning att T.C. ska dömas för grovt narkotikabrott i samma utsträckning som tingsrätten funnit … Den brottslighet som T.C. har gjort sig skyldig till har möjliggjort att stora mängder narkotiska preparat har kommit ut på den illegala narkotikamarknaden."

Detta är sammanfattningen av Hovrättens dom mot knarkläkaren, som nyligen dömdes för grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år. Hovrätten skärpte också tingsrättens dom. Det finns ett ytterst fåtal domar mot läkare för narkotikabrott och den här domen kan vara unik.

Och det behövs. Man räknar med att 70 procent av polisens narkotikabeslag kommer från recept som skrivs ut av läkare. Denna läkare skrev ut långt över 100 000 tabletter till missbrukare.

Enligt åklagaren så hade han agerat "på ett sätt som ligger helt vid sidan av vad han eller hon har rätt att göra och agerandet måste då kunna anses vara olovligt på ett sådant sätt att ansvar för narkotikabrott kan följa".

I domen står det bland annat:
…Den fråga som hovrätten inledningsvis måste ta ställning till är därför om T.C. agerande, trots att han haft förskrivningsrätt, kan bedömas som olovligt i narkotikastrafflagens mening. En person som i och för sig är berättigad att på visst sätt hantera narkotika kan naturligtvis tänkas agera på ett sätt som ligger helt vid sidan av vad han eller hon har rätt att göra och agerandet måste då kunna anses vara olovligt på ett sådant sätt att ansvar för narkotikabrott kan följa.
…Av utredningen i målet framgår att T.C. inte har haft någon läkarmottagning i egentlig mening i sin bostad. Utredningen i form av avlyssnade telefonsamtal, vittnesuppgifter och inte minst den mycket stora mängd tabletter som skrivits ut till olika personer visar också klart att T.C. över huvud taget inte har gjort några medicinska bedömningar eller överväganden i samband med receptförskrivningarna.
…Som tingsrätten konstaterat ger utredningen ett starkt stöd åt åklagarens påstående att det har varit fråga om ren receptförsäljningsverksamhet. …Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att det får anses utrett att det under den tid som åtalet avser har hämtats ut 117 255 stycken narkotikaklassade läkemedel med stöd av 1 095 recept undertecknade med T.C. namn...."
…T.C. varit väl medveten om att hans agerande har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Och slutligen:
…Den brottslighet som T.C. har gjort sig skyldig till har möjliggjort att stora mängder narkotiska preparat har kommit ut på den illegala narkotikamarknaden.

Den här domen kommer förhoppningsfullt att vara prejudicerande för framtida mål mot de flera hundra läkare som pumpar ut massor av narkotikaklassificerade psykiatriska droger i samhället.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.