Press: Svenska pressreleaser: 7 April 2012
KMR

GILLBERG UPPFÖR SIG SOM EN FÖRHÄRDAD BROTTSLING. TRAMPAR PÅ LAGEN.
2012-04-07


Psykiatriker trampar på lagen

Domstolsbeslut efter domstolsbeslut har förklarat Gillberg skyldig. Nu senast Europadomstolen som för andra gången slår fast att svenska staten inte hade utsatt Christopher Gillberg för ett rättsövergrepp. Men likt en förhärdad brottsling framhärdar han sin oskuld in i det sista: "Det är lagen som är fel."

Turerna runt Gillberg är många och långa. Men det mest intressanta i frågan faller bort i diskussionerna om huruvida det var rätt eller orätt att inte lämna ut materialet till de forskare som begärde det.

Och det är: Fuskade Gillberg?

Barnläkare Leif Elinder och sociolog Eva Kärfve hade begärt ut Gillbergs forskningsmaterial om DAMP (idag ADHD). De ansåg att forskningsresultaten var alldeles för perfekta. Och att det var ganska otroligt att hans skulle kunna följa 141 personer från tonåren till vuxenålder i över 20 år med regelbundna rapporteringar. De antogs ju ha DAMP/ADHD vilket naturligtvis inte underlättade den regelbundna rapporteringen. I praktiken ganska omöjlig.

Gillberg tvärnitade dock och vägrade lämna ut materialet med hänvisning till både det ena och det andra, främst tystnadsplikten. Att både Elinder och Kärfve skulle vara bundna av samma tystnadsplikt som Gillberga och alla hans kolleger missades ganska totalt under denna vinklade diskussion. Vid tredje domstolsbeslutet i Kammarrätten med hot om domstolstrots strimlade Gillbergs kolleger, inklusive hans fru, allt forskningsmaterial.

Med detta försvann bevis för forskningsfusk. För att inrikta uppmärksamheten på annat än sig själv anklagade Gillbergsekten Elinder och Kärfve för allt möjligt och omöjligt. Det gick så långt att en kumpan (Sten Levander) krävde av Lunds universitet att Kärfve skulle avskedas.

Så, tillbaka med uppmärksamheten till Gillbergs påstådda forskningsfusk. Han är definitivt inte ensam inom detta område.

UTBRETT FORSKNINGSFUSK
En av de numera bortglömda anledningarna till att så många barn får droger idag är en forskare och psykolog vid namn Stephen Breuning. Han var den förste forskare som dömts till fängelse i USA för förfalskad forskning. Och naturligtvis inom ADHD-forskningen som är öppen för så mycket tyckanden. Han var ansvarig för över en tredjedel av alla vetenskapliga rapporter som skrivits om psykofarmakabehandling av utvecklingsstörda och överaktiva barn före år 1987. Det visade sig att han hade publicerat undersökningar som aldrig utförts och annat fuffens. Så gott som allt var uppdiktat. Han blev 1987 dömd till fängelse och 10 000 dollar i böter. Universitetet han arbetade på fick betala 200 000 dollar i skadestånd. Tyvärr hann hans forskning starkt bidra till den lavinartade ökningen av amfetaminförskrivning i USA innan fusket uppenbarades.

Ett år efter att Breuning dömdes tillkännagav Gillberg att han startat amfetaminbehandling i Sverige och hänvisade till forskningen i USA i svensk radio (Vetenskapsradion, våren 1988) som "helt säker". Han sade också: "Ritalina är det minst farliga av alla barnpsykofarmaka". Och då undrar man hur övriga är eftersom Ritalina har biverkningar såsom mani, aggressioner, ätstörningar, psykos, hallucinationer och en mängd till. Han hade även goda kontakter med läkemedelsbolaget (Ciba Geigy, idag Novartis) som tillverkade Ritalina, berättade marknadschefen där för KMR. När han skrev att "amfetaminbehandling var billig" öppnades slussarna.

Och om vi tittar lite närmare upptäcker vi en uppsjö av forskningsfusk inom psykiatrin. Där finns ingen vetenskap och det är väldigt lätt att drömma upp fakta.

För samtidigt som Gillberg & Co förstörde sitt forskningsmaterial i Sverige kom det en rapport om en norsk mycket känd psykiatriker som hade "friserat" uppgifter i en studie om amfetamin till vuxna. I presentationen hade 95 procent "förbättrad livskvalitet", men i ett hemligt brev till en kollega i Sverige (som KMR tagit del av) berättade han en helt annan historia. Då fungerade ingenting, Ritalina var värdelöst och 70 procent hade hade avslutat behandlingen tidigt. Han berättar även om hot och polisanmälan mot läkare. När det blev känt resulterade det i braskande rubriker med hänvisning till Gillbergsaffärer i Sverige.

Gillberg hade varit verksam tillsammans med den fuskande psykiatrikern!
I USA går man stenhårt åt psykiatrin. Senator Grassley i amerikanska Kongressen har avslöjat att ett tiotal av världens absolut mest kända psykiatriker, däribland världens mest kända barnpsykiatriker, Joseph "Godfather" Biederman, har fått mångmiljonbelopp av läkemedelsbolag för att förespråka deras droger. Dock utan att redovisa detta. Dessa psykiatriker har haft en oerhörd inverkan på hela den internationella psykiatrin och citerats flitigt i Sverige.

De hade publicerat studier som aldrig utförts, använt försökspersoner som aldrig funnits eller agerat spökskrivare åt läkemedelsbolag i kända läkarjournaler över hela världen. Deras forskarfusk är av så gigantiska proportioner att svindeln närmast är oöverskådlig. Därför har det kunnat fortgå. Ingen har kunnat tro på bedrägeriet. Goebbels hade varit stolt!

Fuskade Gillberg?

Om en företagare berättade att bokföringen brann upp efter att skatteverket begärt revision, så är det väl knappast någon som tror annat än att det är skattefusk.

Varför skulle det vara annorlunda här?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.