Press: Svenska pressreleaser: 6 April 2012
KMR

PSYKIATRIN – ÅRHUNDRADETS STÖRSTA BEDRÄGERI
2012-04-06


Denna film innehåller intervjuer med över 150 personer inom sjukvården; advokater, pedagoger och andra experter; både historiska och samtida filmklipp som visar psykiatrins barbariska behandlingsmetoder; dessutom intervjuer med offer för psykiatrisk brutalitet, vilket omfattar elchocksterapi, tvångsintagning, politisk tortyr, psykokirurgi och de förödande konsekvenserna av psykofarmaka.

Detta är en film som avslöjar psykiatrin som århundradets största bedrägeri. Men detta är faktiskt ingen hemlighet, de flesta vet om det och håller med om det. Men varför finns då psykiatrin kvar? De har ju absolut inga resultat men kostar mångmiljardbelopp. Vem håller dem bakom ryggen? Är det som professor Thomas Szasz, en av KMRs grundare, säger: "Psykiatrin är politik – inget annat än politik". Är det terapeutiska samhället - alliansen mellan staten och psykiatrin - enbart ett verktyg för social kontroll?

KMR:s första DVD, Psykiatri: Dödens Industri, ger hela den dystra sanningen bakom psykiatrin.

Det medföljande häftet med över 150 fotografier och bilder illustrerar psykiatrins historia, från den makabarbra tillblivelsen på 1700-talet till idag, när 100 000 patienter årligen dör i psykiatriska institutioner, 100 miljoner människor går på starka men ineffektiva pskdroger och 20 miljoner barn ordineras potentiellt dödliga sinnesförändrande droger.

Psykiatri: Dödens Industri
DVD: längd 1 timme och 48 minuter
Broschyr: 70 sidor
Språk: Svenska
Pris 159 kr (inkl frakt)

Köp genom att sätta in 159 kr på postgiro 10001-6.
Ange namn, adress och filmens titel.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.