Press: Svenska pressreleaser: 24 Mars 2012
KMR

ÄR PSYKIATRINS DIAGNOSER KÖPTA?
2012-03-24


Zummmm

Den absoluta majoriteten, 75 procent, av den så kallade vetenskapliga panel som håller på att revidera psykiatrins diagnosbibel, DSM, har finansiella kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt en ny studie. Läkemedelsbolagen tjänar enorma pengar på de psykiatriska diagnoserna, som alla skall behandlas med psykofarmaka.

Psykiatrins diagnosbibel, Diagnostic and Statistical Manual, DSM, används av psykiatrin över hela världen. Den har idag 374 olika diagnoser på mentala sjukdomar och störningar. Omkring 1930 hade man tre olika diagnoser att välja på. I början av1950-talet publicerade man DSM-1 och då hittade man på ett femtiotal nya diagnoser. Nu håller man på med ytterligare revideringar och tillägg inför DSM-5.

Den absolut främsta anledningen till DSM var att psykiatrikerna i USA inte längre fick betalt för sitt flum. Försäkringsbolagen vägrade att betala.

Då kokade man i hast ihop DSM för att efterlikna medicinarna som hade RIKTIGA diagnoser och dessutom fick BETALT. Samtidigt fick man lite STATUS. Läkemedelsindustrin insåg potentialen och sponsrade den då konkursfärdiga amerikanska psykiatriföreningen (APA), som ger ut DSM, med 100 miljoner kronor. Väl investerade pengar kan man säga. För så gott som ALLA diagnoser har psykofarmaka som "botemedel" idag. Över 100 miljoner människor använder psykpiller varje år och det ökar exponentiellt.

Nu visar en studie att den absoluta majoriteten av de psykiatriker som hittar på nya diagnoser och vilka psykdroger som skall användas är betalda av Psyko Pharma.

69 procent av arbetsgruppen har haft finansiella kopplingar till läkemedelsindustrin i det förflutna. Det värsta är kanske att tre fjärdedelar, 75 procent, fortfarande har det, enligt rapporten som skrivits av Lisa Cosgrove vid University of Massachusetts-Noston och Sheldon Krimsky vid Tufts University School of Medicine. (1)

I den kommande revideringen av DSM kommer man att i första hand utöka kriterierna för vilka som är deprimerade och har ADHD. Det kommer bara att välla in nya patienter till psykiatrin. Man satsar i synnerhet på, barn. De skall bli psykpatienter livet ut. Vardagsproblem och känslosvall kommer att diagnostiseras som psykiska sjukdomar och störningar.

Människor används som mjölkkossor för den psykiatriska industrin som idag omsätter 330 miljarder dollar (2,4 biljoner kronor) varje år.

Och då kan man med fog fråga sig om inte psykiatrins diagnoser är köpta och psykiatrin sålt sin obefintliga själ.

(1) http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001190

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.