Press: Svenska pressreleaser: 2 Mars 2012
KMR

PSYKIATRINS KVACKSALVERI ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
2012-03-02

Det står nu helt klart att psykofarmaka, i synnerhet antidepressiva medel, kemiskt sett inte fungerar bättre än sockerpiller. Men psykiatrikerna fortsätter att stämpla folk med ovetenskapliga diagnoser vilket rättfärdigar behandling med kemiska preparat, som inte fungerar men som har många och mycket allvarliga biverkningar. Och för detta kvacksalveri betalar skattebetalarna mångmiljardbelopp.

Självklart att psykiatrin tilltalar läkemedelsindustrin eftersom de nu kan sälja preparat för alla de diagnoser psykiatrikerna hittar på – sammanlagt 354 diagnoser. De hjälper varandra. En närmast omättlig industri. Man ser marknadsföringen överallt – men de marknadsför också mentala störningar, oftast via patient- och anhörigföreningar. Särskilt tydligt är detta för ADHD. Blir folk övertygade om att de har störningen så kommer de att kräva preparatet. Media hjälper även till att saluföra de senaste "epidemierna" av psykiska störningar och så kallade experter uttalar sig med auktoritet – efter en väl tilltagen bonus.

Psykiatrins diagnosbibel, DSM-4 hjälpte till att utlösa tre falska epidemier, enligt en av skaparna till DSM-IV, dr Allen Frances. Det är bipolär sjukdom hos barn, ADHD och autism.

Strategin är hur många som kan ges en viss diagnos som är tillräckligt bred för att inkludera in en mängd människor. Det bakomliggande syftet är försäljning av preparat som sägs utgöra behandlingen, säger en läkemedelsrepresentant.

Läkemedelsbolagen gynnar dem som främjar deras intressen. Därför har de infiltrerat DSM-kommittéerna som beslutar om de olika diagnoserna – de måste röstas fram eftersom det inte finns någon vetenskap bakom. De har även infiltrerat läkarutbildningarna och idag är läkare inte mycket mer än receptutskrivare.

– Hela världen håller på att göras tokig, enligt en professor i klinisk psykolog. Allt fler diagnoskategorier inkräktar på vårt vardagsliv.

En annan psykolog säger att psykiatrin genom DSM försöker täcka alla aspekter av udda beteenden i DSM. Men medan ett beteende kan ses som fullständigt normalt i ett land så betraktas det som udda i ett annat.

Och passar man av någon händelse inte in i en av DSM:s alla kategorier så har vi Jokern i psykiatrins korthus. Och det är "[psykisk störning] utan närmare specifikation".

Sammantaget kallas detta kvacksalveri. Och det är förbjudet enligt lag.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.