Press: Svenska pressreleaser: 22 Februari 2012
KMR

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSÄKERHET AVSLÖJAS HA STARKA INTRESSEKONFLIKTER
2012-02-22

Conflicts on the menu

Efsa har gett råd till EU:s lagstiftare i frågor om livsmedelssäkerhet i över tio år, men har i ökande grad kritiserats för partiskhet. En ny rapport avslöjar kraftiga ekonomiska intressen bakom och att industrisponsrade studier avgör besluten. Det förklarar även Efsa:s agerande med att försöka begränsa kosttillskotten, med medias åtföljande, bisarra attacker på till exempel C-vitamin.

Corporate Europé Observatory (CEO) har utfört en undersökning (bifogad som pdf) av Efsa och kommit fram till att myndigheten på intet sätt är oberoende. Styrelsen och medlemmarna har "starka, systematiska kopplingar till [livsmedels]industrins lobbygrupper". Det tillämpas även "svängdörrspolitik" där tjänstemän börjar jobba inom industrin och tvärtom.

Dagens livsmedelsindustri använder mängder av tillsatsmedel av varierande farlighetsgrad, som vi inte ser men märker genom allt fler överaktiva barn, psykiska besvär, ökade cancerfall och allergier.

ASPARTAM
Ett exempel är sötningsmedlet aspartam som Efsa under lång tid hävdat vara ofarligt samtidigt som de blockerat negativ rapporter (om farorna för gravida kvinnor [Thorallur/Haldorsson] samt tumörer i lever och lungor hos möss [Morando Soffriti]). En av de ledande Efsa-experterna som skulle bedöma farlighetsgraden hos aspartam för Efsa hade ekonomiska kopplingar med den största producenten för aspartam.

BISFENOL
Ett annat exempel är plastförening Bisfenol som finns i de flesta livsmedelsförpackningar såväl som tandfyllningar och som bland annat har använts i nappflaskor (förbjöds först förra året). Bisfenol stör hormonbalansen vilket bevisligen orsakar cancer, utvecklingsproblem, hjärtsjukdomar, nervstörningar och fetma, även vid låga doser.

Bevisen mot Bisfenol är milt sagt överväldigande, ändå har Efsa ideligen förnekat dem. Flera medlemmar som rekommenderat att Bisfenol skall finnas kvar har kopplingar till industrin.

Några av nyckelpunkterna i rapporten:
• Efsa:s regler tillåter allvarliga intressekonflikter
• Efsa använder sig av industrisponsrade studier
• En EU-ledamot har föreslagit nedskärning av Efsas budget på grund av "återkommande intressekonflikter".
• CEO fann att minst fem av fjorton personer inom Efsa:s styrelse har ekonomiska intressekonflikter
• Efsa har starka kopplingar till lobbygruppen ILSI, som grundats av bl.a. BASF, Coca Cola, Nestle och Unilever, de absolut största aktörerna inom livsmedelsindustrin

KMR:s intresse i detta ligger i att livsmedelstillsatser i allt ökande grad bidrar till psykisk ohälsa och att psykiatrin ger psykofarmaka istället för att gå till botten med problemen och ändra på folks diet. Och att kosttillskott kan ha en mycket positiv effekt på människor med psykiska problem.

Ref. pdf:
http://www.kmr.nu/pdf/CEO_Conflicts_%20on_the_menu_final_0.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.