Press: Svenska pressreleaser: 21 Januari 2012
KMR

PSYKOLOGERNA REVOLTERAR MOT PSYKIATRINS DIAGNOSBIBEL
2012-01-21


diagnosbibel

Som svar på psykiatrins ständigt utökade diagnoskriterier gör nu psykologerna uppror. De vill inte att normala reaktioner på livssituationer sjukförklaras och medicineras.

Det är i första hand den kommande diagnosbibeln DSM-5 från amerikanska psykiatriförbundet (APA) som väcker upprorskänslorna. Utökningen av diagnoskriterierna kommer att omfatta en mängd nya människor, i synnerhet barn, som sjukförklaras och medicineras. Människor som på inte sätt är sjuka utan upplever en normal reaktion på upplevelser i livet.

Psykologer och humanister i Storbritannien, USA och Danmark börjar nu göra uppror mot det narcissistiska överjaget inom mentalhälsovården – psykiatrin – som uppenbarligen drabbats av syndromet "diagnoshysteri".

Storbritannien
Det började med att en speciell kommitté inom British Psychological Society i juni förra året skrev till APA att "klienter och allmänheten är negativt påverkade av den fortsatta och kontinuerliga medicineringen av deras naturliga och normala gensvar på deras upplevelser." Kommittén kritiserade bland annat förslaget om "uttunnad psykos syndrom" – en slags fattigman-psykos med mindre allvarliga symtom – "som ett tillfälle att stigmatisera egocentriska människor." De protesterade även mot förslaget att reducera antalet symtom som behövs för att diagnostisera barn och ungdomar med ADHD då det ofelbart kommer att utöka det redan höga antalet barn med ADHD som får amfetaminpreparat.

USA
Därefter formade David Elkins, professor emeritus vid Pepperdine University and president för Society for Humanistic Psychology, en avdelning inom American Psychological Association, en kommitté som utformade en petition med olika protester mot DSM-5. Han lade ut petitionen online och förväntade sig några hundra signaturer.

Gensvaret förbluffade Elkins och hans kolleger. Petitionen skrevs under av över 6000 personer på tre veckor och närmare 10 000 i december med stöd från 35 olika humanistiska organisationer.

"Vi är starkt oroade över, att om denna [DSM-5] publiceras 2013 så kommer den att skapa falska epidemier där hundratusentals barn och äldre som i verkligheten är normala kommer att diagnostiseras med mentala störningar och ges kraftiga psykiatriska mediciner som kan ha farliga biverkningar," säger Elkins, "Det är inte tolererbart."

Det har sedan dess blivit en gräsrotsrörelse bland mentalhälsofolket, i första hand psykologerna, som ifrågasätter trovärdigheten hos DSM. Det finns redan en rejäl övermedicinering av barn och vuxna tack vare DSM. Nästa version kommer att utöka detta markant. Om man betänker att majoriteten bland de psykiatriker som jobbar med DSM är ekonomiskt länkade till olika läkemedelsbolag är det lätt att förstå misstron.

Danmark
Nu reagerar även de danska psykologerna. Den Berlinske Tidende gjorde i januari i år en rundringning till 400 psykologer. Var tredje psykolog möter i vardagen en patient som är offer för överdiagnostisering av vanliga livskval. Det är ett allvarligt problem, säger Danska psykologförbundets ordförande, Roal Ulrichsen till tidningen.


http://www.psychsearch.net/psych_news/?p=2265
http://www.b.dk/nationalt/raske-faar-psykiske-diagnoser

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.