Press: Svenska pressreleaser: 14 Januari 2012
KMR

APOTEKEN SÄLJER LÅNGT ÖVER ETT HALVT TON ADHD-AMFETAMIN FÖR 390 MILJONER KRONOR.
2012-01-14


amfetamin kö

Nyligen blev det stora rubriker när polisen spräckte en liga med 50 kilo amfetamin i Sverige. Nå, det är inget mot vad Apoteket säljer. De säljer långt över ett halvt ton amfetamin uppdelat på 23 miljoner dygnsdoser till 50 000 svenska barn och vuxna för 390 miljoner kronor. Och myndigheter LJUGER medvetet för att skydda försäljningen.

SBU har äntligen fått krypa till kors och erkänna att det inte finns någon vetenskap bakom diagnostiseringen av ADHD. Det har KMR sagt i 25 år.

Samtidigt försöker de släta över den enorma fadäsen med den "evidensbaserade psykiatrin" genom att påstå att det inte finns några långtidsstudier vad det gäller verkningarna av det narkotikaklassificerade och beroendeframkallande amfetaminet.

Detta är inte ens ett misstag, det är en ren och medveten LÖGN. KMR har presenterat två av de långtidsstudier som gjorts, dessutom skickat dem till SBU och krävt ett svar.

Bägge studierna är en katastrof för amfetaminpropagandisterna.

Samtidigt kan man undra varför det inte finns fler långtidsstudier, och framförallt varför ledande psykiatriker och myndigheter säger att det inte finns någon alls. Amfetaminbehandling av barn har pågått i över 50 år internationellt sett. I inget annat område inom medicinen finns det så få långtidsstudier av medicinering som pågått så länge – och de två nämnda är gjorda först de senaste åren.

Man vet naturligtvis vad resultatet skulle bli, är det enkla svaret.

Den största, den så kallade MTA-studien, som pågått i många år lät mycket positiv och lovande i sin första delrapport år 1999. Resultatet spred sig över hela världen. Och det är den psykiatrikerna lever på och refererar till. Det är den som orsakade att det idag finns över 50 000 svenska barn och vuxna som får amfetamin; att det portioneras ut 700 kilo amfetamin till dessa, till en kostnad av 390 miljoner kronor (år 2011).

Den andra delrapporten i MTA-studien visade dock att amfetamin efter 36 månader inte gav någon positiv effekt alls (inte ens i psykiatrikernas ögon).

Den tredje uppföljningen (efter 8 år) var en ren katastrof. I den skriver man att "det inte gick bättre för de barn som fortfarande tog medicin efter 6 och 8 år än det gick för deras icke-medicinerade kamrater, trots en 41-procentig ökning i den genomsnittliga totala dygnsdosen, vilket inte ger stöd åt att fortsatt medicinbehandling är hälsosam". (Läs gärna om det.)

En av de i studien deltagande forskarna, William Pelham, sade redan i ett BBC- program i slutet av 2007:
"Jag tror vi överdrev den positiva effekten av medicinen i den första studien [delrapporten]."

Han sade också:
"Vi hade trott att de barn som fick medicin en längre tid skulle ha bättre resultat. Så var det inte. Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv." [BBC, Panorama, What next for Craig, 12 november 2007.]

När den sista uppföljningen av studien publicerats, hade Pelham följande att säga om sina kollegor:
"Den hållning som gruppen tog i sin första artikel var så bestämd att folk tycker det är pinsamt att säga att de hade fel och att vi vilseledde hela fältet."

Men detta är SBU:s psykiatriker helt tysta med. Man går till och med så långt att man påstår det inte finns någon långtidsstudie.

MTA-studien skulle en gång för alla visa att amfetaminbehandling var säkert och gav resultat. I stället motbevisade man detta. Intressant att notera var att de som utförde studien var bland de främsta propagandisterna för behandling med amfetamin, vissa var till och med upphovsmän till begreppet ADHD – och de hade alla intima kontakter/relationer med läkemedelsindustrin. Listan över deras kopplingar utgör över en halv A4-sida.

En av ADHD-diagnosens upphovsmän, även kallad "Gudfadern inom barnpsykiatrin", Joseph Biederman, skrev i en artikel tillsammans med Christoffer Gillberg om den psykofarmaka som används vid "ADHD-behandling" att den "visat sig vara mycket effektiv för långtidskontrollen av kärnsymtom [vid ADHD]" – vilket den alltså inte alls visat sig vara i MTA-studiens långtidsuppföljning. Men då var det tyst – och Gillberg strimlade sin studie. Och Biederman avslöjades med byxorna nere av New York Times [1] för att ha utlovat läkemedelsbolag resultat innan han ens utfört studier.

Det är ett enormt fusk och förfalskning inom ADHD-industrin. Det handlar om ren försäljning av amfetamin; en försäljning som ger enorma intäkter. Man "justerar" studier allteftersom och döljer de negativa.

I Sverige säljs det alltså 700 kilo amfetamin, för 390 miljoner kronor (2011). Räknar man med alla ADHD-droger (även Strattera) så var försäljningen förra året 475 miljoner – nästan en halv miljard. Detta är BIG, BIG BUSINESS! Men media berättar inte alls om de enorma vinsterna i ADHD-industrin – nästan uteslutande finansierat av skattebetalarna.

Den andra och den längsta långtidsundersökningen av ADHD-droger beordrades av hälsoministeriet i West Australia. Mängden allvarliga biverkningar och brist på resultat fick dem att agera. Studien visar att ADHD-droger inte har någon positiv långtidseffekt vare sig på beteende eller skolresultat. Tvärtom, det är tio gånger så stor risk att skolresultaten försämras för de barn som får piller. Dessutom ökar risken för hjärtsjukdomar.[2]

Man har följt patienter som diagnostiserats med ADHD upp till 14 års ålder. Den är unik i det att man har data på alla patienterna från födseln.

Professor Lou Landau som var en av författarna till rapporten intervjuades i ABC News. Han fann att de centralstimulerande drogerna ökade blodtrycket och hade noll resultat på skolprestationer och beteende. (Nyligen gav de europeiska läkemedelsmyndigheterna ut en allvarlig varning för att Strattera ökade blodtrycket och hjärtslagen [3])

"De [ADHD-drogerna] förbättrar inte resultaten för dem med ADHD, de inverkar inte på depressionsgrader, social funktion, och självbild, och för dem som tar mediciner är det tio gånger mer troligt att deras skolresultat försämras under genomsnittet."

Han sammanfattade det med att ADHD-mediciner inte har någon långvarig positiv effekt – alls.


[1] http://www.nytimes.com/2009/03/20/us/20psych.html?ref=us
[2] http://www.kmr.nu/pressrel_2010_02_23-statlig-studie-adhd-droger-positiv-langtidseffekt-beteende-skolresultat.htm
[3] http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/CON140666

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.