Press: Svenska pressreleaser: 16 December 2011
KMR

ADHD-DROG GER HJÄRTSKADOR PÅ BARN
2011-12-16


Strattera

Eli Lilly har tvingats ge ut ett varningsbrev till läkare om ADHD-drogen Strattera. Pillret sägs ge runt 10 procent av barnen kraftigt förhöjd puls ("20 slag i minuten eller mer" och kraftigt förhöjt blodtryck ("15 till 20mmHg eller mer"). Läkemedelsverket och media har tigit om dessa allvarliga varningar.

I både England och Norge har nu produktbeskrivningen för Strattera uppdaterats – inte i Sverige. I Norge har Eli Lilly gett ut ett speciellt varningsbrev till alla läkare om risken med hjärtpåverkan från Strattera.

Och det är inte några få barn det rör sig om: "6-12 %", som alltså får en kraftig ökning i puls, på "20 slag i minuten eller mer", och ett kraftigt förhöjt blodtryck, på "15 till 20mmHg eller mer".

Dessutom kan man i Eli Lillys brev läsa om att en avsevärd andel av dessa patienter får "en ihållande eller progressiv ökning" av puls och blodtryck.

I Sverige fick förra året 5602 barn (0-19 år) Strattera (läkemedelsregistret). Utifrån Eli Lillys egna uppgifter kan vi räkna med mellan 340 och 670 svenska barn fick kraftigt förhöjd puls och kraftigt förhöjt blodtryck.

Kan vi nu se fram mot att läkemedelsbolagen kommer att prata sig varma för att ge 10-åriga barn blodtrycksmedicin?

Samtidigt som dessa viktiga varningar var på väg att ges ut berättade svenska medier, via TT, om en amerikansk studie, som man presenterade med rubriken "Ingen ökad hjärtrisk av ADHD-medicin". Vad säger Läkemedelsverket? Och vad säger media om Eli Lillys brev?

Länk till Eli Lillys norska varningsbrev:
http://www.legemiddelverket.no/upload/161931/Strattera_DHCP_letter_incl.attachments_06.12.2011.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.