Press: Svenska pressreleaser: 25 November 2011
KMR

ÄRFTLIG BROTTSLIGHET SKA BOTAS MED UNDERKÄND MIRAKELMEDICIN
2011-11-25


galler

Så var det dags för nya mirakler i media. Den här gången i SVT:s Rapport och inslaget om Norrtäljeprojektet. Brottslighet har blivit en medfödd "obehandlad" defekt i hjärnan – ADHD. Och lösningen läkemedelsbolaget Janssen-Cilags amfetaminpreparat Concerta. Problemet är bara att Concerta precis fått underkänt av de europeiska läkemedelsmyndigheterna – det ORSAKAR aggression och fientlighet.

Man sade att 25 procent av alla fångar led av en medfödd "obehandlad" defekt i hjärnan – som kallades ADHD. Nu skulle de äntligen efter alla år av försummelse få legalt amfetamin i form av Janssen-Cilags Concerta. En närmare undersökning av Kriminalvårdens agerande visade dock att utredningen om de 25 procenten var ett stort skämt – som man till och med hade strimlat. (Se http://www.kmr.nu/pressrel_2008_05_13.htm )

När psykiatriker Ylva Ginsberg 2006 skulle börja ge Concerta till fångarna på Norrtäljeanstalten var det en solskenshistoria redan från början. Ginsberg berättade (Läkemedelsvärlden 24/5 2006) om Janssen-Cilags tidigare studie av Concerta i vilken hon själv varit prövare: "Vi anser det bevisat att Concerta har effekt vid adhd på vuxna", "över hälften av de vuxna som deltagit svarar på behandlingen". Janssen-Cilags studier skulle ligga till grund för ett godkännade av Concerta för vuxna. I media och på läkarstämmor har vi sedan med jämna mellanrum fått historier om fångar som tack vare sin "medicin" fått sina hjärndefekter omhändertagna.

I början av 2011 publicerade så psykiatrikerna Ginsberg/Lindefors sin första artikel om Norrtäljestudien. Nu hade andelen fångar "med ADHD" plötsligt stigit till 40 procent! (Se "Slutrapport i ADHD-projekt Norrtälje: En studie i kriminellt diagnosvansinne."
http://www.kmr.nu/pressrel_2010_12_31-slutrapport-i-adhd-projekt-norrtalje-en-studie-i-kriminellt-diagnosvansinne.htm ) Och media fortsatte att berätta om den medfödda kriminaliteten som om det vore ett nytt forskningsfynd.

Men så kom då den verkliga chocken: Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag fick avslag på sin ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna. De samlade studierna visade inte alls det som psykiatriker Ginsberg berättat om 2006 (se ovan). I stället kom de europeiska myndigheterna fram till att Concerta hade en "negativ nytta/risk-balans" för vuxna. Det fick helt enkelt inte skrivas ut till vuxna. Ett av de chockartade fynden i läkemedelsbolagets dubbelblinda studier var att Concerta ORSAKADE aggressivitet och fientlighet hos vuxna. (Se

Kraftigt aggressionsframkallande narkotika ges till missbrukare, interner med adhd. Utan godkännande. http://www.kmr.nu/pressrel_2011_11_18-kraftigt-aggressionsframkallande-narkotika-ges-till-missbrukare-interner-med-adhad-utan-godkannande.htm )

Men som om ingenting hänt berättar så SVT:s Rapport torsdagen den 24/11 samma gamla historia om fångar i Norrtäljeprojektet igen. Den här gången med anledning av att psykiatrikerna Ginsberg/Lindefors fått sin slutrapport om Norrtäljeprojektet publicerad. Återigen får vi – precis som innan projektet ens startade – höra historien om fångar med medfödda "obehandlade" hjärndefekter som genom Janssen-Cilags mirakelpiller fått "förbättrad livskvalitet" och numera kan leva ett vanligt och lugnt Svenssonliv.

Varför inte berätta att Concerta av läkemedelsbolaget självt bevisats ORSAKA aggression, depression och ångest, att det har en "negativ nytta/risk-balans" och att det inte får ges till vuxna?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.