Press: Svenska pressreleaser: 21 September 2011
KMR

SANNINGEN OM ANTIDEPRESSIVA MEDEL. MYTEN OM SEROTONINHALTEN AVSLÖJAD.
2011-09-21


Sanningen om synapser

I flera decennier har vi fått höra att för låg serotoninhalt är orsak till depressioner. Lika länge har KMR hävdat att det är lögn – eller åtminstone obevisat.  Nu avslöjas sanningen.

I senaste Läkartidning uppmanar forskaren Shari Mulinari vid Lunds universitet läkemedelsbolagen och läkarna att sluta ljuga under rubriken: ”Varför fara med osanningar om depressioners orsaker?”. Han skriver:
”Faktum är dock att den så kallade serotoninhypotesen trots år av idog forskning, bland annat i Sverige, aldrig kunnat bevisas. Ingen har konsekvent kunnat påvisa låga serotoninnivåer hos deprimerade patienter. Tvärtom hade majoriteten av forskarna redan i början av 1990-talet, när SSRI-preparaten stod för dörren, klart för sig att depression inte alls orsakades av låga serotoninnivåer. Detta understöddes bland annat av experiment där man gav friska försökspersoner diverse substanser som sänkte deras serotoninnivåer utan att försökspersonerna i fråga blev deprimerade.”
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16969

”Jag skrev själv om detta redan i början på 1990-talet när Prozac/Fontex introducerades i Sverige”, säger KMR:s talesman Peter Anstrin. ”Det fanns inga hållbara bevis för att depression orsakas av för låg serotoninhalt. Det var enbart en försäljningsgimmick, formulerad av grabbarna på Madison Avenue. Och om det nu skulle vara låg serotoninhalt, skulle det lika gärna kunna vara så att depression orsakade låg serotoninhalt. Hönan eller ägget. Ingen visste då och ingen vet idag. Högst ovetenskapligt. Och ändå håller psykiatrin på att skryta om sin ”evidensbaserade psykiatri”. Ett luftslott. Troligtvis har hjärnan inget med depressioner att göra. Men teorin gör så att man kan sälja psykdroger.

Shari Mulinari är naturligtvis inte ensam om att påstå detta. Men han är första forskaren/vetenskapsmannen i Sverige som vågar uttrycka det. Andra forskare har skrikit högt utan större effekt.
Till och med Public Officer för American Psychiatric Association, dr Mark Graff, fick på bästa sändningstid i CBS Studio den 2 juli 2006 erkänna att det inte finns några bevis för teorin om den kemiska obalansen:
”Kemisk obalans är i själva verket en förkortningsterm ... Vi har ingen renodlad lab-test ... [Kemisk obalans] är ett begrepp som läkemedelsindustrin förmodligen hittat på.”

Han sade vidare att för att kunna mäta en kemisk obalans i hjärnan måste man skära ut en bit av hjärnan, och menade att ”det är ingen bra idé”.

Vad skall psykiatrin hitta på nu? Är det inte på tiden att skrota denna enormt ineffektiva och kostnadskrävande institution med metoder från medeltiden? Inget fungerar ju! Bubbla efter bubbla spricker.

”Och det är dags att de medicinska journalisterna själva gör lite efterforskning och inte bara upprepa det material de får från läkemedelsbolagen. Kan vi genomskåda bluffen så kan väl dom.”, säger Peter Anstrin.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.