Press: Svenska pressreleaser: 17 September 2011
KMR

EN EPIDEMI AV MENTALA SJUKDOMAR – ELLER EN EPIDEMI AV PSYKIATRI?
2011-09-17


Piller hjärna

Det tycks svepa en epidemi av mentala sjukdomar och besvär över västvärlden. En uppsjö av diagnoser stämplar var och varannan människa som psykiskt sjuk. De åtföljs av en tsunami med psykpiller – men trots det tycks allt fler bli psykiskt sjuka enligt rapporter i media. Eller är det kanske tack vare?  Ett antal böcker och artiklar tar upp detta till diskussion.

På Gotland har 6 procent av alla barn fått diagnosen ADHD och amfetamin. De har fått en diagnos enbart för att få amfetamin. Och fler barn skall få diagnosen, man strävar efter målet att 10 procent av alla barn skall förklaras psykiskt störda och får droger. Ursprungligen pratade man om två procent.

I USA, där allt är värst, har folk med handikappande mentala sjukdomar med rätt till understöd ökat med två och en halv gång mellan 1987 och 2007 – från 1 på 184 amerikaner till 1 på 76. För barn är det ännu värre. Ökningen är 32-faldig. När ADHD-diagnosen lanserades rusade antalet ADHD-barn upp till 800 000 på ett år. Någonstans mellan sex och åtta miljoner skolbarn går nu på starka psykofarmaka. Nästan inga av dessa medel är testade och godkända för barn. Mentala sjukdomar är idag den ledande handikapporsaken bland barn i USA.

Man kan ju i relation till detta ställa sig frågan om skolan i USA blivit bättre efter att man drogat ner så många barn med amfetamin och antipsykotika. Så är inte fallet - tvärtom. Den har faktiskt halkat ner från tätposition till omkring tjugonde plats på internationella listan. Amerikanska skolan ansågs faktiskt vara bland världens bästa vid tidpunkten innan amfetaminhysterin började. Och hur är det med våldet? Mycket mer än ordet skolskjutningar behöver väl knappast nämnas – i så fall att i alla skolskjutningar, där journaler redovisats, hade förövarna använt ADHD-amfetamin och/eller andra psykiatriska droger.

En undersökning från National Institute of Health (NIMH) fann att 46 procent motsvarade de kriterier som amerikanska psykiatriförbundet, APA, etablerat för att drabbas av minst en psykiatrisk sjukdom under sin livstid; de flesta mötte kriterier för mer än en sjukdom. Alltså hälften av alla människor i USA skulle vara psykiskt sjuka.

Psykiatrikerna inom WHO annonserade år 2000 att depression låg på fjärde plats bland världsomspännande sjukdomar och varnade för att år 2020 kommer depression att ligga på andra plats.(1) Det var kanske inte meningen, men det lät mer som något man satsade på, precis som med antalet barn med ADHD som skall få amfetamin.

European College of Psychopharmacology rapporterade nyligen, närmast lite triumfartat, att 164,8 miljoner européer – 38,2% av befolkningen - lider av en mental störning varje år. (2) Det inkluderar visserligen Parkinsons, dementi och Alzheimers, men i synnerhet depression och ADHD såväl som ”uppförandestörning” och ”ångest”; panikattacker, tvångssyndrom och ätstörningar. Männen lider av ”alkoholism” som nu betraktas som en mental störning (kaffeabstinens likaså). Dubbelt så många kvinnor blir mentalt störda pga. att de är dubbelarbetande hemmafruar. De nämner dock inget om att hemmafruar som inte arbetade ansågs neurotiska på 1950-talet och pumpades fulla med vad Rolling Stones kallade ”Mothers little helper” – valium.  Idag är det antidepressiva.

Läs hela artikeln om vad detta virus kommer ifrån och hur Tom Cruise ställde till med kalabalik inom psykiatrin ….

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.