Press: Svenska pressreleaser: 23 Juli 2011
KMR

NU SKALL FÅNGARNA SKALLMÄTAS
2011-07-23


Lombrosos skallmätning

Nu ska landets fångar bli ”objektiverade” – de ska ges Kriminalvårdens nya variant av skallmätning – för ADHD. Med början på åtta anstalter och med en halv miljon av skattebetalarnas pengar ska fångarnas huvudrörelser registreras.

Med den gamla skallmätningen enligt dr Lombrosos teorier från 1800-talet trodde man sig kunna bedöma människors egenskaper. Genom brist på symmetri, huvudets litenhet, det överdrivna ansiktet kunde man diagnosticera den inre avvikelsen och slå fast att man hade med en förbrytartyp att göra. Det var en påstått ”objektiv mätmetod”. Brott hade vid den tiden biologiska orsaker. 

Nu satsar Kriminalvården på en IT-anpassad och moderniserad form av ”skallmätning” – ett så kallat QB-test (Quantified Behavioral Test). Allt i enlighet med den nygamla synen på kriminalitet.

Med början på åtta anstalter ska man med en kamera registrera fångarnas huvudrörelser när de gör ett enkelt datortest. De ”digitaliserade rörelserna” skickas till företaget Qbtech AB där de jämförs med en normgrupps rörelser. Tillbaka kommer data som ”ger tydliga och objektiva resultat på alla tre huvudsakliga (!) ADHD-symtom”. Allt enligt företagets presentationsmaterial.

Grunden för den nya skallmätningen är psykiatrins syn på kriminalitet som en ärftlig ”obehandlad” defekt i enskilda personers hjärnor, vilket är det synsätt som framkommer i forskningsmaterialet om exempelvis ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten.

Den avgångna generaldirektören Lars Nylén och Kriminalvårdens medicinska chef, psykiatriker Lars Håkan Nilsson (tidigare ansvarig för metadon-/subutexprogrammet i Uppsala) hyllar QB-testet i ett brev till justitiedepartementet: ”Det är ett sätt att objektivera en undersökning” där man efter att ha fått sin objektiva ADHD-diagnos också kan sköta inställningen av mängden amfetamin som fångarna får!

I sitt presentationsmaterial skriver företaget Qbtech AB – vilket upprepas av den avgångna generaldirektören i hans årsberättelse: ”Verktyget är godkänt av Läkemedelsverket.” Det låter pampigt, men är inte sant. En undersökning av saken visar att det ”objektiva test” som enligt Kriminalvården skulle getts godkännande av Läkemedelsverket i själva verket bara är en registrerad lågriskprodukt i klass I, underavdelningen produkter utan mätfunktion.

En halv miljon får skattebetalarna bidra med för de fasta kostnaderna av systemet för år 2011, med tillägg av kostnaden för varje enskild ”undersökning”.

Det kommer att bli långa köer till den uppiffade skallmätningsutrustningen när de påstådda 40 procenten fångar ”med ADHD” ska ”objektiveras”.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.