Press: Svenska pressreleaser: 3 Juni 2011
KMR

LÄKEMEDELSVERKET – BLINT KONTROLLORGAN SOM STYRS AV LÄKEMEDELSBOLAGEN
2011-06-03


Statliga kontrollorgan såsom läkemedelsverk, världen över, skall skydda patienter från skadliga läkemedel. Så varför tillåter man att så mycket farlig psykofarmaka finns på marknaden?

En gång i tiden ansågs svenska Läkemedelsverket vara ett av de bästa och mest säkra Läkemedelsverk i världen. Så ansågs även amerikanska Food and Drug Administration, FDA. Men det gäller inte längre. Det är i princip psykiatrikerna och läkemedelsbolagen själva som godkänner sina preparat idag. Läkemedelsverken världen över har fullständigt infiltrerats av betalda psykiatriker.

Svängdörren mellan myndigheterna, den akademiska världen och läkemedelsindustrin, där paneler som rekommenderar godkännande av psykofarmaka, har fyllts med psykiatriker med finansiella kopplingar till läkemedelsföretag. De har tagit över godkännandeprocessen. FDA har försvarat sig med att de inte längre kan finna några psykiatriker som är oberoende av läkemedelsindustrin.

Psykiatriker gör nu undersökningar åt Läkemedelsverken om säkerheten för ett visst preparat samtidigt som de får pengar, massor av pengar, från samma läkemedelsbolag som tillverkar preparatet.

Dessutom betalar idag läkemedelsbolagen Läkemedelsverkens ALLA utgifter och löner. Det sätter lojaliteten på prov.

En annan anledning är, att istället för att i säkerhetssyfte övervaka effekterna efter det att medlet har marknadsförts, omvandlas nu de kliniska testerna i slutfasen till forskning i ett nytt syfte: att testa psykofarmaka för andra psykiatriska störningar.

Psykofarmaka var aldrig meningen att det skulle bota. Det skulle bara dämpa symtomen så att patienterna fick fortsätta livet ut med preparatet. Enligt en ”läkemedelsexpert”: det skulle vara en katastrof om 1.) patienten dog, 2.) patienten blev bra.

Det är också därför läkemedelsföretag fortsätter att ha vinstmarginaler som ligger tre gånger över de flesta andra företag.

Faktum är att den totala vinsten år 2002 för de tio största läkemedelsföretagen i Fortune 500 översteg den sammanlagda vinsten för de andra 490 företagen.

Och när så mycket pengar står på spel är det inte så konstigt att aktieägarna aldrig får höra sanningen om de preparat som företagen de investerar i producerar. Och när det är så mycket pengar involverade är frågan om de ens skulle bry sig. För man kan inte vara helt blind för denna katastrof.

Men när preparatet väl har godkänts har man nästa problem:
Hur övertygar man de läkare som skriver ut dessa preparat om att de faktiskt är ofarliga, effektiva och har få biverkningar, när läkemedelsföretagets egna tester visar att detta inte är fallet?

Se video nästa vecka.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.