Press: Svenska pressreleaser: 27 Maj 2011
KMR

SÅ HAR DEN PSYKIATRISKA FORSKNINGEN MANIPULERATS
2011-05-27


Den moderna psykiatrin har vid sidan av elchocker psykofarmaka som enda botemedel. Men är de verkligen så säkra som vi fåtts att tro? Långt ifrån så. Vi har blivit grundlurade, men varken politiker eller media tycks ha fattat detta. Här visar vi hur data manipulerats, vinklats och förfalskats.

Faktum är att påståenden från psykiatriker och läkemedelsföretag om att psykofarmaka är ofarligt, ligger så långt ifrån sanningen de kan komma. De flesta är extremt skadliga och många är dödliga.

Först och främst så är det är i huvudsak läkemedelsföretagen själva som undersöker om preparatet är ofarligt, inte Läkemedelsverk eller oberoende laboratorier – vilket skapar en uppenbar intressekonflikt. Man skall också veta att läkemedelsbolagen betalar Läkemedelsverkets alla utgifter och löner.

Psykiatriker saknar vetenskapliga labbtester som objektivt mäter förbättring, vilket ger forskare många tillfällen att vinkla resultaten från testerna av medlen till läkemedelsföretagens fördel.

Det finns många, många sätt att utforma partiska tester för att undvika negativa resultat eller framhäva det positiva. Ett av dem går till enligt följande: Man tar tre studier, en med 1000 personer, en med 10 personer och med 15 personer. De görs på åtta veckor bara. I studien med 1000 personer visar sig preparatet inte alls vara så bra, en mängd biverkningar uppträder, men de två studierna med 10-15 personer visar förhållandevis mycket bra resultat. Så vad säger man? Jo, att två av tre studier visar att preparatet var fantastiska.

Man tar även bort de personer som fått biverkningar ur studien. Så skedde när man prövade antipsykotikan Zyprexa. Två tredjedelar av sammanlagt 2500 personer föll bort pga. biverkningar. Av de kvarvarande 800 rapporterade 22% att medlet orsakat allvarliga effekter.

När Prozac skulle registreras var det bara 286 av de 11 000 personer, mindre än 3 %, som faktiskt slutförde den korta prövningen på fyra till sex veckor.

Ett annat sätt är att använda aforismer som vid testningen av Paxil/Seroxat (Paxil Study 329). Där omvandlades aggressioner, mordtankar och mordförsök till ”fientlighet”. Självmordstankar och självmordsbeteende sammanfattades under rubriken ”känslomässig labilitet”. 22 av världens främsta psykiatriker var medförfattare till studiens publicerande. Den framhävdade att Paxil var ytterst säker för barn. Vid den senare stämningen år 2004 i New York visade det sig att alla var lögnare. Under rättegången framkom det att det var sex gånger större risk för självmordstankar bland barn som använde Paxil/Seroxat. Man uteslöt helt enkelt dessa barn från studien. Den mest framstående psykiatrikern, Martin Keller, drabbades av total minnesförlust under utfrågningen av åklagare. Keller tog emot över en miljon dollar i oredovisade pengar från läkemedelsbolag. Det visade sig senare att även tillverkaren GlaxoSmithKline visste om att det var en helt misslyckad studie, ”vilket vi inte ville publicera”.

De kan göra tusen studier – och välja ut de två som verkar bäst för registrering och förkasta eller dölja de andra. De kan till och med handplocka data mellan olika studier.

En läkemedelsexpert sammanfattade det med följande: ”Det kan bevisas att de flesta forskningsresultaten som framställs är falska.”

Resultatet? Mängder av negativa verkningar förknippade med psykofarmaka har sedan dess upptäckts, däribland mord och självmord. Det sanslösa våldet har här sin förklaring.

Då testandet av psykofarmaka genomsyras av korruption till denna grad, ställer man sig frågan:

Var finns de personer som har anförtrotts med att skydda oss? Se nästa video den 3 juni.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.