Press: Svenska pressreleaser: 14 Maj 2011
KMR

HAR DET MEDICINSKA MONOPOLET VÄNT SIG MOT FOLKET?
2011-05-14


Police USA

En hälsokostfirma anfölls nyligen av ett SWAT-team med 80 beväpnade poliser; en mamma som vägrade ge sin dotter psykdroger belägrades i 12 timmar av ett SWAT-team med armerade bilar och helikoptrar; alternativmedicinare hotas med långvariga fängelsestraff. Och även om detta sker i USA så har både Livsmedelsverk och Läkemedelsverk i Sverige börjat anta liknande brösttoner.

En internationell fullskalig attack mot alternativmedicin och hälsokost har inletts av det allopatiska (enbart symtombehandlande) medicinska monopolet. Den homeopatiska delen av alternativmedicinen har redan hissat vit flagg utan större motstånd och de moderna häxorna och trollkarlarna, alternativmedicinarna som försöker hitta orsaken till sjukdomarna, med tusenåriga traditioner med växt- och örtmedicin skjuts i småbitar om de fortsätter sina utövningar.

De kan inte fortsätta, oavsett hot, eftersom de flesta örter och växtmediciner sedan den 1:a maj i år har förbjudits med ett penndrag av byråkrater EU – på uppdrag av Big Pharma. Ivrigt applåderade av Läkemedelsverk och Livsmedelsverk i Sverige, med budskapet villigt framförd av vissa nyttiga idioter inom media.

Tusenåriga traditioner och erfarenhet inom orientalisk och indisk ayurvedamedicin har förkastats. Allt! Kvar finns värdelösa men farliga kolesterolsänkande mediciner, råttgift som blodförtunnande medel och till slut Prozac som en slags kemisk oblat för de som förlorat hoppet.

Kosttillskotten som kan förebygga de flesta välfärdssjukdomarna beläggs nu med tvångströja; begränsningar av högsta tillåtna doser skall se till att de förblir ineffektiva.

Omega-3 i doser över 3 gram är extremt effektivt mot hjärt- och kärlsjukdomar och inte minst depressioner. Av en ”händelse” så är detta maxdosen som kosttillskott. Överstiger man rekommendationer på 3 gram räknas det som medicin och får inte säljas utan recept. Fiskolja! Men eftersom det inte är några läkare eller psykiatriker som skriver ut sådana doser, eller fiskolja överhuvudtaget, används det inte inom det medicinska monopolet. Istället skrivs det ut antidepressiva medel, som inte alls fungerar, förutom de obligatoriska livsfarliga biverkningarna. Man kan naturligtvis själv välja dos som konsument, men som vi skall se längre fram så kan detta räknas som ”missbruk” och man är då i behov av psykiatrisk vård – för att hårdra det.

Vitamin B3 i form av nikotinsyra, eller niacin, är extremt effektivt mot kolesterol, enligt studier klart bättre än de bästa kolesterolsänkande medicinerna på marknaden. Det är också effektivt mot psykiska störningar. Nu har EU satt den så kallade Upper Level (UL), säkerhetsdosen, till 10 mg, vilket är helt verkningslöst – för allt. Den andra formen av B3, niacinamid, som inte alls har dessa effekter har en UL på 900 mg. Få ihop det!

Och om man inte tar sina mediciner så kan man råka riktigt illa ut. Det erfor en mamma från Detroit den 28 mars i år. Hon vägrade ge sin dotter antipsykotikan Risperdal, då hon märkte vilka hemska biverkningar den gav henne. Child Protective Service som ansåg att modern misshandlade sitt barn när hon inte gav dottern giftet tillkallade polis när modern vägrade öppna dörren för dem. De skulle ta hennes dotter ifrån henne. Den 56-åriga kvinnan avlossade ett varningsskott för att skrämmas när polisen försökte bryta sig in (detta är USA). 12 timmar senare med SWAT-team, armerade polisbilar och helikoptrar släpades den 56-åriga kvinnan ut ur huset och arresterades. Dottern fördes bort och drogades ner med Risperdal. Det intressanta är att det framkom senare att modern hade helt laglig rätt att vägra ge dottern Risperdal. (1)(2)(3)

Och även om detta scenario troligen och förhoppningsvis aldrig kommer att inträffa i Sverige finns det tendenser som visar att myndigheterna även här vill förbigå föräldrarna i beslut om att ge barn starka psykiatriska droger.(4) Ett förslag är på väg, att om en vårdnadshavare vill att barnet skall få amfetamin och den andre inte, så gäller den vilja som vill droga ner barnet.

Om ett hälsokostföretag påstår att man kan bota någon med örter, vitaminer eller kosttillskott av något slag kan de också råka riktigt illa ut. Det erfor ett företag i USA den 14:e april i år som säljer kosttillskott som de påstod kunde hjälpa personer med autism och Alzheimers, dock inte bota. Ett 80-tal beväpnade agenter med skottsäkra västar från skatteverket, IRS, och FBI raidade företaget, deras gym och även ägarens dotters hem. De tog ALLT, gymapparater, papper, datorer och oanvända kuvert. Det stal precis allt. Tre stora lastbilar lastades fulla och kördes iväg. Ägaren har inte fått tillbaka det. (5)

Alternativläkare har i alla tider alltid legat dåligt till, vad de än gör. Läs om alternativläkaren som skrev en bok om socker och hur det kunde framkalla diabetes och blev våldsamt attackerad av det medicinska monopolet. (6)

Och för de som inte vill ge sina barn vaccinationer på grund av risk för narkolepsi och autism och allt annat hemskt, kan snart råka riktigt illa ut. Nyligen röstade Högsta Domstolen i USA för att ingen tillverkare av vacciner skall kunna bli stämda för skador av vacciner. Nu väntar man på en lag som säger att ingen skall kunna vägra ta vacciner. Det är bara en tidsfråga.

Det medicinska monopolet skyr inga medel. Den som vägrar ta medicinerna eller – hemska tanke – vill bota sig själv kan råka verkligt illa ut. Den Europeiska diagnosbibeln ICD-10 betecknar nu ”missbruk av icke beroendeframkallande ämnen innefattande läkeörter och traditionella botemedel samt vitaminer” som en mental störning. (Notera brist på definition av ”missbruk”) Ett av symptomen på det är: ”försök att avråda från eller förbjuda användning av ämnet möts ofta av motstånd.”

Försök till eller krav på alternativ behandling med naturliga ämnen förklaras med andra ord vara en mental störning. Det är alltså värre än drogmissbruk.

Det medicinska monopolet har vänt sig mot folket.

 

(1) http://www.kmr.nu/pressrel_2011_04-03-belagrad-av-polis-nar-hon-vagrade-ge-sin-dotter-psykdroger.htm
(2) http://www.naturalnews.com/032191_CPS_kidnapping.html
(3) video: http://naturalnews.tv/v.asp?v=97774F5C3850CF921CBD4919305AE67C
(4) http://www.kmr.nu/pressrel_2009_12_01.htm
(5) http://www.naturalnews.com/032203_Maxam_Nutraceutics_FDA_raid.html
(6) http://www.naturalnews.com/032229_medical_monopoly_allopathic_medicine.html

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.