Press: Svenska pressreleaser: 8 April 2011
KMR

SOCIALSTYRELSEN GER PSYKIATRIKER ULF BRETTSTAM HÅRD DOM EFTER TRAGEDI
2011-04-08


Socialstyrelsen Ulf Brettstam

Den 70-årige mannen ströp sin hustru efter psykiatrisk vård. Socialstyrelsen har nu beslutat att behandlande psykiatriker Ulf Brettstams agerande är ”synnerligen anmärkningsvärt” och startat en ny utredning. Patientföreningen på orten kallar honom ”despotisk” och personalchefen skriver att det blir avsked om han inte ändrar sitt beteende eller upprepar misskötsamheten.

I ett tragiskt fall ströp en av Brettstams patienter sin fru. Socialstyrelsen har utrett ärendet och funnit mängder av saker att ge allvarlig kritik. I Socialstyrelsens beslut framkommer att den läkare som skickat mannen till Brettstams klinik misstänkt att patienten kunde ha blivit förgiftad (”under sitt yrkesverksamma liv utsatts för kemikalier”) och att han därför fått en organisk hjärnskada.

Men Socialstyrelsen hittar inga uppgifter i journalen om att en utredning om hjärnskadan gjorts eller ens övervägts. I stället gav Brettstam mannen elchocker. Socialstyrelsen förstår ingenting av Brettstams agerande. Man beskriver det som ”synnerligen anmärkningsvärt”. Brettstam har inte ens skrivit i journalen ”när behandlingen påbörjades, hur många behandlingar patient fått eller vilket resultat behandlingen hade”.

Socialstyrelsens beslut är fyllt av skarp kritik mot Brettstams agerande i det aktuella fallet: ”synnerligen anmärkningsvärt”, ”än mer anmärkningsvärt”, ”finns överhuvudtaget inga noteringar”, ”saknas genomgående”, ”mycket anmärkningsvärt”, ”synnerligen bristfällig”.

Den kände elchockspsykiatrikern fick av någon anledning Dagens Medicins pris år 2007, för sin ”vassa penna”, vilket bättre uttryckt var ett pris för den arrogans som han under lång tid visat alla som på något sätt framfört kritik mot psykiatrin. Som den lokala patientföreningen, som beskrivit ”hjärnskrynklaren” Ulf Brettstam som ”despotisk” och en hängiven ”tvångsintagare”. Brettstam har fört en lång och intensiv kampanj om ökat tvång inom psykiatrin. Det är uppenbart att psykiatriker Brettstam borde ha satsat mer tid på att använda sin ”vassa penna” till att skriva i journalerna om vad som hände med patienterna som var i hans vård.

Det ovanstående tragiska fallet är inte det enda där Brettsstam agerat ”synnerligen anmärkningsvärt”. Det finns redan tidigare ett flertal anmälningar till gamla HSAN. Personalchefen skriver också i ett disciplinärende i januari: ”Vi vill i detta sammanhang även upplysa om att en upprepning av detta brott mot anställningsavtalet (om du inte ändrar ditt beteende eller upprepar misskötsamheten) kan leda till uppsägning eller avskedande enligt lagen om anställningsskydd.”

I chefläkarens anmälning till Socialstyrelsen och i myndighetens beslut framkommer det: ”det finns indikationer på att överläkaren [Brettstam] agerat på ett likartat sätt i flera fall än i det aktuella ärendet”. Därför fortsätter nu Socialstyrelsen med en fördjupad utredning av Brettstams agerande. Som Aftonbladet skriver den 2 april: ”Nu ska överläkaren utredas, vilket kan leda till att han förlorar sin legitimation.”

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.