Press: Svenska pressreleaser: 19 Mars 2011
KMR

KANNIBALMORDET I SKARA – SÅ SKAPADE PSYKIATRIN EN MÖRDARE
2011-03-19


Det bestialiska mordet i Skara begicks av en person som under lång tid fått ADHD-behandling med amfetamin och andra tunga psykiatriska droger. ”Behandlingen” är en enda lång förgiftningsprocess, där psykiatriska droger blandats med illegala droger. Det är en studie i hur man skapar en drogförstörd, mordgalen person. Ingenstans i domen kan man läsa om mannens långa psykiatriska behandlingshistoria.

Den man som högg huvudet av sin flickvän i november 2010 fick sin ADHD-beteckning, och därmed sin framtida drogbehandlingsväg utstakad redan 2002. En psykiatriker på en beroendeklinik skrev då: ”efter några samtal med honom konstaterar jag att han nog är en kandidat för centralstimulantia”; ”har missbrukat en hel del, setat på kåken”; ”står på Seroscand” (SSRI-medel, samma som Prozac/Fontex; nu avregistrerat)

Hans psykiatriker i Umeå skrev 2004 att mannen ”blir lugn på amfetamin” och tyckte det var en utmärkt idé att skriva en licensansökan till Läkemedelsverket om att få ge honom det nya amfetaminpreparatet Concerta.  Mannen fick också Concerta under ett halvårs tid (2004-2005), fick också ”Zoloft upp till 100 mg” för ”ngn form av ångestproblematik”. Men redan då kunde man se det de katastrofala effekterna av den legala narkotikaförskrivningen. Mannen ”uteblev …från flera besök”, försvann och återföll i missbruk.

År 2006 fick han fortsatt psykiatrisk behandling i Falköping. Här fick han en maxdos av den då relativt nya psykiatriska drogen Lyrica som har en lång lista med allvarliga biverkningar. Han fick också det tyngsta psykiatrin har att erbjuda, neuroleptika, här i form av Seroquel. Han fick vidare ADHD-drogen Strattera, med uselt resultat. Senare psykiatriker konstaterade om Strattera: ”pat provat denna medicin under ett halvår, tydligen i maxdos men inte märkt någon pos effekt”.

Den psykiatriska ”ADHD-behandlingen” följdes av brott i form av grov stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel och narkotikabrott, vilket 2007 ledde till fängelse i ett år och åtta månader.

Efter det fortsatte behandlingen, nu på enheten för psykiskt störda lagöverträdare (PSL-enheten) vid psykiatriska kliniken i Borås.

Den kan sammanfattas med följande ord: En två-årig förskrivning med ett ständigt ökat antal psykiatriska droger i ständigt ökade doser, tillsammans med ett illegalt missbruk av cannabis, bensodiazepiner, amfetamin och subutex.

Tecknen var tydliga, ”behandlingen” fungerade inte: mannen återföll i ett illegalt drogmissbruk hur många gånger som helst; klagomål över ångest, panikattacker, fobier, sömnsvårigheter fanns där hela tiden; krav på ständigt ökade doser av amfetaminpreparatet Concerta.

Concertaförskrivningen under de två åren var alltså ett ständigt ökande av dos för att upprätthålla drogeffekten (”undrar om en ev höjning” av dosen; ”tycker att effekten av Concerta avtar för tidigt”; ”önskar att dosen kunde ökas”; ”fortfarande inte tillräcklig effekt”; ”upplever sig inte ha någon effekt av Concertan”; ”tycker inte att Concerta har någon positiv effekt längre trots dygnsdosen 72 mg + 36 mg + 0 + 0”; ”behov av en medicin ökning … säger själv att det är concertan han vill öka”).

Men den ansvarige psykiatrikern bara fortsatte på den inslagna kursen. Mannen fick under denna tid Concerta, Zyprexa, Lyrica, Strattera, Catapresan, samtidigt som han alltså under så gott som hela tiden missbrukade amfetamin, cannabis, subutex, bensodiazepiner vid sidan om.

På slutet stod mannen på följande psykiatriska droger i följande doser:
Concerta 126 mg/dag
Strattera 80 mg/dag
Lyrica 225 mg/dag
Catapresan 150 mikrogram/dag

Den misslyckade behandlingen får avbrytas i maj 2010 när mannen: ”vill sluta medicinera”…”orolig för vad medicinerna gör för honom”… inte varit sig själv det sista” … omgivningen, mamma samt flickvän varit orolig för honom … de säger att han ändrat sin personlighet.”

Några månader senare begår mannen ett av de mest bestialiska morden någonsin i landet. Förutom sin ändrade personlighet nu också påverkad av det narkotikaklassade smärtstillande medlet Tramadol och alkohol. Han förklaras lida av ”en allvarlig psykisk störning”, döms den 8 mars för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Är det detta psykiatrin har att erbjuda? Är det den här behandlingsmodellen som regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson vill införa i hela landet?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.