Press: Svenska pressreleaser: 4 Mars 2011
KMR

UPP TILL 50% AV ALLA FOSTERBARN I USA FÅR STARKA PSYKIATRISKA DROGER
2011-03-04


Det finns närmare 600 000 fosterbarn i USA och beroende på delstat får 13-52 procent av dem kraftiga personlighetsförändrande, psykiatriska droger på ren rutin. Barnen används som en systematisk mjölkkossa åt psykiatrin och läkemedelsföretagen. Barnen vanvårdas dessutom inom systemet. Men nu sätter senaten igång en undersökning för att inrätta strikta rutiner.

Det var KMR i Florida som uppmärksammade denna skandal efter att sjuårige Gabriel Mayer hängde sig själv i april 2009. Han gick på en vansinnig cocktail av starka psykiatriska droger, bl a Lexapro för depression och Vyvanse, amfetamin för ADHD, (en annan nioåring hängde sig efter användning av Vyvanse [1]) samt antipsykotikan Zyprexa, och när han blev rejält deprimerad av dessa skrev psykiatrikerna ut, Symbyax, för ”behandlingsresistent depression”. I produktbeskrivningen står klart att den kan framkalla självmord hos barn och att den endast är till för vuxna.

Fosterbarn hamnar regelbundet inom den amerikanska sjukförsäkringen Medicaid, som är till för fattiga, behövande och äldre, där en mix av personlighetsförändrande, mycket starka psykiatriska droger slentrianmässigt skrivs ut.

Fosterbarnen kommer ofta från svåra förhållanden med övergrepp och vanvård i familjen. I utredningarna hamnar de oftast inom Medicaid. Istället för omsorg och förståelse får de droger. Hallucinationer är inte ovanligt och självmord förekommer regelbundet. Nu ser delstaterna över detta program, kanske inte i första hand av omsorg om barnen, som var det syfte KMR i Florida startade sin kampanj med. Det var i stället först när KMR påpekade de orimliga kostnaderna som politikerna vaknade – det var av omsorg om pengarna. Staten kan spara hundratals miljoner dollar, miljardtals kronor. (2)

Att det i första hand handlar om pengar bekräftas av att senaten tillsatt en utredning av fosterbarnen inom motsvarigheten till Riksrevisionsverket. I vissa delstater får upp till 52% av alla fosterbarn personlighetsförändrande, psykiatriska droger. Som jämförelse så går 4 procent av den allmänna ungdomspopulationen på någon form av psykiatrisk drog i USA, enligt Tufts Clinical and Translational Science Institute study. (2)

Gabriel Mayers öde uppmärksammades i media över hela USA efter att KMR:s systerorganisation i Florida startade en kampanj. Gabriel hade utsatts för misshandel och sexuella övergrepp av sina föräldrar och hade slussats genom olika fosterhem, innan han till slut bestämde sig för att göra slut på det hela genom att hänga sig själv.
”Vi tystar symtomen med psykiatriska droger,” säger skolpsykolog Charles Manos. ”Drogerna botar absolut ingenting.”

Senaten har redan startat en utredning om vilka läkare som skriver ut mest psykiatriska droger i USA. I Texas var det en barnpsykiatriker som på två år skrev ut 27 000 recept på Xanax, en ångestdämpande drog, samt sammanlagt 44 138 recept på antipsykotika.

En federal stämning förra året försökte hindra New York City (NYC) att kvarhålla fosterbarn på psykiatriska institutioner till och med efter det att läkarna rekommenderat att de skulle släppas. De hölls inlåsta utan tillgång till skola, besök eller kamrater. De fick inte ens gå ut. Stämningen hävdar att staden med deras underkontraktörer i första hand skickar dem till psykiatriska anstalter på grund av lydnadsbrott, inte på grundval av psykiska orsaker. NYC har 16 000 fosterbarn placerade. (3)

I Sverige finns det få uppgifter om fosterbarn och barn på olika behandlingshem, och hur de medicineras. De uppgifterna måste fram nu.

 

  1. http://www.biosslimhealth.com/kathy/?tag=montana-lance
  2. http://www.cchrint.org/?s=foster+kid
  3. http://www.nytimes.com/2010/05/13/nyregion/13acs.html

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.