Press: Svenska pressreleaser: 1 Mars 2011
KMR

NYFÖDDA BARN DOG AV MÖDRARNAS LYCKOPILLER
2011-03-01


Baby

I Danmark varnas nu gravida mödrar för att använda antidepressiva medel efter att minst två spädbarn dött. Läkare fick inget veta och det kan råda ett stort mörkertal. Politiker vill nu införa gratis psykologhjälp istället för piller.

Blivande mödrar får allt oftare antidepressiva medel. Men nu visar det sig att det kan få fatala konsekvenser för barnet, varnar Jyllands-Posten och andra media.  Sedan 2005 har minst två barn dött, och även om den siffran är låg, råder det ett generellt mörkertal runt biverkningsrapporter. Ingenting har rapporterats om de två dödsfallen i det officiella biverkningsregistret och läkarna svävar alltså i okunnighet.
– Vi vet att det är en generell underrapportering av dödsfall och av allvarliga biverkningar. Därför kan vi räkna med att det kan finnas fler fall, säger Doris Stenver, överläkare på Lægemiddelstyrelsen till Jyllands-Posten 

Men trots myndigheternas kännedom om dödsfallen och riskerna för andra biverkningar hos nyfödda finns det inga varningar.
– Det står inga upplysningar om dödsfall i medicindatabasen. Tvärtom står det att preparaten kan användas av gravida, säger ordföranden för Praktiserande läkare organisation, Henrik Dibbern.

Användningen av antidepressiva är stor även i Sverige. Karin Larsson, barnmorska i Sverige i över 30 år, är starkt kritisk mot den ökande behandlingen av gravida kvinnor med antidepressiva medel.
– Att kvinnor blir informerade att de lugnt kan fortsätta med sina antidepressiva piller under en graviditet är inget annat än kvalificerat bedrägeri. Man behöver bara läsa vilka biverkningar dessa preparat ger för att inse att det ej är förenligt med god vård och omsorg om en blivande mamma och hennes barn att förespråka pillren.

Det är lätt att hävda att även blodtryckssänkande preparat har biverkningar, som kan visa sig även hos barnet, som t.ex. lågt blodsocker under nyföddhetsperioden. Men det är inte samma sak med antidepressiva medel, menar Karin.
– Skillnaden är att en kvinna som äter sådana piller gör det för att hon har högt blodtryck som helt objektivt kan påvisas och som definitivt kan vara livshotande för det ofödda barnet. Antidepressiva piller ges när diagnoser har ställts utan att man kan visa på ett enda blodprov, en enda undersökning etc., som säger att kvinnan är deprimerad. Blivande mammor och deras ofödda barn skall inte utsättas för sådant, säger Karin Larsson. 
 
Hon har även sett nyfödda barn råka ut för kraftiga kramper, vars mamma använt SSRI-medel.
– De som inte mår psykiskt bra skall ha hjälp som varken skadar dem själva eller barnet.

Socialistiskt Folkeparti (SF) i Danmark vill därför kunna erbjuda de gravida mödrarna psykologhjälp istället för piller.
– När man själv skall betala för att gå till psykolog, väljer många bort det, och tar medicin istället. Det kan skada barnet, så nu föreslår vi gratis psykologhjälp till alla gravida. Vi måste ta biverkningar på allvar. Om de inte får medicinsk behandling måste vi ge dem en annan behandling, säger Sf:s social- og psykiatriordførander, Özlem Cekic.

Samtidigt vill SF att medicindatabasen justeras som de flesta läkare använder när de skall berätta för patienterna om möjliga biverkningar av mediciner. Idag står alltså inget om att spädbarn kan dö av de psykiatriska medlen.

Och det är väl bra initiativ som även Sveriges politiker kan ta efter.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.