Press: Svenska pressreleaser: 16 Februari 2011
KMR

EFTER 70 ÅR – SOCIALSTYRELSEN KRÄVER FULL UPPFÖLJNING AV SKADOR FRÅN ELCHOCKER
2011-02-16


Socialstyrelsen Elchocker

Socialstyrelsens tillsynsenhet kräver nu att alla skador från elchocker ska följas upp, utredas och sammanställas. Beslutet måste anses prejudicerande och gälla ALLA psykiatriska kliniker i landet. För första gången på över 70 år kan vi börja få en inblick i de verkliga resultaten och skadorna från elchocker.

I ett nyligen fattat beslut av Socialstyrelsens tillsynsenhet anges flera krav av oerhörd vikt för patienter – områden som psykiatrin fullständigt har struntat i under alla år som ECT getts.

Tillsynsenheten kräver att ansvarig verksamhetschef ska ”säkerställa att ECT inbegriper:

  • uppföljning av effekter och bieffekter
  • utredning av minnesstörningar och andra kognitiva störningar samt eventuellt andra bieffekter
  • åtgärder vidtas då bieffekter konstaterats
  • uppföljning och sammanställning av bieffekter på verksamhetsnivå
  • information till patienter om bieffekter utifrån aktuell kunskap.”

Tillsynsenheten kräver också att ansvarig sjukvårdspersonal vid vårdskada (som allvarlig minnesstörning) ska informera patienter om möjligheten att få ersättning via Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), och man förklarar att personalen ”ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan”.

Vi ser med spänning fram mot att få ta del av ”uppföljning och sammanställning av bieffekter på verksamhetsnivå” – det är ett första steg mot ett faktiskt skaderegister för ECT, och ett stort steg mot avskaffandet av elchocker. För om de ovanstående punkterna görs till fullo kommer elchockernas förödande resultat att lysa klart.

Vi misstänker att det inte blir helt lätt för Socialstyrelsens tillsynsenheter att få psykiatriker att följa dessa direktiv, men hoppas myndigheten den här gången menar allvar med sina åtgärder.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.