Press: Svenska pressreleaser: 13 Februari 2011
KMR

60 000 ELCHOCKER 2009 – SOCIALSTYRELSEN FICK IHOP 8356. VET INGET ALLS OM BIVERKNINGAR.
2011-02-13


Elchock

En ny undersökning visar att runt 60 000 elchocker gavs i Sverige år 2009. Socialstyrelsen fick dock bara veta 8356 – runt 15 %. Om skadorna vet Socialstyrelsen ingenting alls, och verkar inte intresserad att ta reda på det heller. Med tanke på att man i USA nu håller på att undersöka farlighetsgraden av ECT-maskinen finns det all anledning för Socialstyrelsen att anstränga sig lite mer.

Uppdrag granskning ringde runt och fick fram att ungefär 45 000 elchocker gavs i Sverige år 2008. Socialstyrelsen fick själva referera till Uppdrag gransknings siffror, eftersom man inte visste bättre. I den senaste rapporten ”ECT-behandling –  En pilotstudie”, från april 2010,visste man lika lite, och skrev:

    ”Antalet ECT-behandlingar har med all sannolikhet ökat men det är oklart hur mycket.”

När Socialstyrelsen förra året summerade sina rapporter för 2009 hade man fått in uppgift om att 8356 elchocker gavs i Sverige det året. Det är en katastrofalt vilseledande siffra.

I en ny undersökning, med stöd av offentlighetsprincipen, av ALLA enskilda kliniker i Norrlandslänen och Stockholms län, framkommer nu att det i dessa län år 2009 gavs 20 500 elchocker (7500 respektive 13 000). Befolkningen i dessa län var 3 172 182 invånare. Det gavs ungefär lika många elchocker per person i Norrlandslänen som i Stockholm. Det kan därför antas att antalet elchocker per person i övriga landet är ungefär detsamma.

Det här innebär då att det år 2009 gavs runt 60 000 elchocker i Sverige.

Om Socialstyrelsen inte har uppgift om mer än 15 % av antalet elchocker i landet så har man –  om möjligt –  än mindre kunskap om de skador som uppstår från den chockerande behandlingen. Där vet man inget alls, även om man låtsas. Det finns ingen biverkningsrapportering och inga rutiner för att efterfråga eller följa upp de skador som elchockerna ger.

En redovisning av elchockerna för alla Norrlandslänen finns i bifogad PDF. För uppgifterna om Stockholm, se KMRs pressrelease http://www.kmr.nu/pressrel_2010_04_23-stockholm-rapporterar-9850-elchocker-2009-fel.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.