Press: Svenska pressreleaser: 6 Februari 2011
KMR

ADHD-SYMTOM SAMMA SOM FÖR ALLERGIER
2011-02-06


skräpmat

Lancet, världens ledande medicinska tidskrift, har publicerat starka bevis på att det som kallas ADHD i de flesta fall är en överkänslighetsreaktion. Svenska förespråkare för narkotika till barn, som Björn Kadesjö och Johan Franck, protesterar i media. De vill inte ens försöka testa en kostomläggning innan de skriver ut narkotika till barnen. De har andra intressen.

Resultaten av Lancet-studien säger att ”ADHD-beteendet” för långt över hälften (64%) av barnen med diagnosen var ”framkallat av mat” (”induced by food”) och förändrades signifikant till det bättre med förändring i kosthållningen. Det som är intressant är att ADHD-symtomen i princip är samma symtom som på allergireaktioner.

I en inspelad intervju med Lancet säger den ledande forskaren i gruppen att ”kost kunde ge ett signifikant bidrag till att förbättra, eller till och med få att försvinna, ADHD-symtomen och störningen” ("diet could make a significant contribution to improving or even having disappear the ADHD symtoms and the disorder"). http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current

32 av de 50 barnen (64 %) med diagnosen ADHD, som följde en anpassad kosthållning under fem veckor, uppvisade stora förbättringar i sitt beteende. För kontrollgruppen (50 barn), som fick vanlig mat, sågs inga sådana förbättringar. Räknat på bara de 41 barn som fullföljde projektet sågs således stora förbättringar hos 32 (78 %) av barnen.

Slutsatsen i forskningsrapporten i Lancet är ”att kostintervention bör beaktas för alla barn med ADHD”.

I Sverige fick förra året 24 000 barn ADHD-droger enligt Socialstyrelsen; en ökning med otroliga 145 % sedan 2006. Läkemedelsbolagen drog in 172 miljoner år 2010 bara på försäljningen till barnen. Den psykiatriska industri som byggts upp runt narkotikaförsäljningen kostar skattebetalarna än mycket mer. De allvarliga skador som barnen får av narkotikan är kända sedan länge – för alla som inte är förblindade av propagandan från läkemedelsbolag och deras betalda psykiatriska konsulter. Media i synnerhet som med vissa undantag faktiskt propagerar för narkotika till barn.

En försiktighetsprinicip tillämpas i många områden: ämnen ska betraktas som skadliga tills de faktiskt bevisats vara ofarliga. Den principen gäller inte i psykiatrin. Där vänder man det hela upp och ner och ger barn bevisat toxiska ämnen, för vilka inga som helst positiva långtidseffekter kan uppvisas inom något enda område.

Tiotusentals barn, vars beteendeproblem skulle förbättras signifikant eller försvinna, genom en anpassning av maten och gott bemötande, får nu i stället narkotiska preparat. Det är ett enda stort vansinne.

KMR begär att Socialstyrelsen som ett första steg omedelbart vidtar den enkla åtgärden att kräva en omläggning av kosten, innan något enda barn placeras på ADHD-droger.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.