Press: Svenska pressreleaser: 29 Januari 2011
KMR

LÄKARE SKREV UT 12 000 NARKOTIKAKLASSADE PILLER PÅ TVÅ MÅNADER
2011-01-29


Svarta läkare

Flera hundra läkare i Sverige skriver obehindrat ut narkotika till sina kunde… ursäkta, patienter. Men ibland går de för långt, till och med enligt Socialstyrelsen.

Nyligen fick en läkare som skrev ut 12 000 narkotikaklassade piller på två
månader faktiskt sin legitimation indragen. Det är inte vanligt och förtjänar uppmärksamhet. Socialstyrelsen kan!

Enligt anmälan från Socialstyrelsen så har läkaren visat ”sig grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke. Hans legitimation skall därför återkallas.”

Fast det tog tid. Apoteket AB anmälde läkaren till Socialstyrelsen redan i slutet av 2009. Socialstyrelsen skriver efter ett års utredning:

    Enligt anmälaren lämnade OB otydliga handskrivna recept med stora ordinationer av narkotikaklassade läkemedel. Som exempel bifogades fem recept förskrivna en och samma dag till en patient. Förskrivningarna omfattade 400 Citodon, 400 Temgesic, 400 Sobril, 400 Nitrazepam samt 100 Flunitrazepam.
    Socialstyrelsen begärde uppgifter ur receptregistret och kunde konstatera att
    under oktober och november 2009 hade 125 expedieringar skett av narkotikaklassade läkemedel, ordinerade av OB. Expedieringarna omfattade
    12 000 narkotikaklassade tabletter under dessa två månader.

Nu är det ett par hundra läkare kvar som skriver ut. Med den här takten tar det bara tvåhundra år innan problemet är hanterat.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.