Press: Svenska pressreleaser: 28 Januari 2011
KMR

LÄKEMEDELSBOLAG DROG IN 372 MILJONER PÅ ADHD-DROGER I SVERIGE
2011-01-28


Ritalina Annons

De läkemedelsbolag som säljer ADHD-droger sålde för 372 miljoner i Sverige år 2010. En ökning med 35% sedan 2009 och med otroliga 319% sedan 2006. Barn görs tidigt till livslånga ”brukare” av skadliga psykiatriska droger, och missbruket sprider sig lavinartat bland vuxna – alltmedan media okritiskt vidarebefordrar läkemedelsindustrins bästa försäljningstricks.

Medan FN:s kommitté för barnets rättigheter allvarligt varnar för den ökade utskrivningen av narkotika till barn, och EU-kommissionen klargör att dessa preparat inte är godkända för vuxna, skjuter läkemedelsbolagens profiter i höjden. Varje barn och vuxen som placeras på drogerna, ”för en livslång störning”, innebär en ny livslång kund för läkemedelsbolagen. Vi måste ju veta att psykiatrin klargör att de inte kan bota psykiska störningar – endast ge droger livet ut. Vilken allians!

24 064 barn och 25 888 vuxna fick förra året ADHD-droger i Sverige – sammanlagt alltså 50 000 personer! Med det är Sverige troligen det land som har den högsta procentuella ökningen de sista åren i utskrivning av narkotika till barn och vuxna.

De flesta fick Janssen-Cilags beroendeframkallande Concerta, och bolaget sålde för fantastiska 200 miljoner av den legaliserade narkotikan.

Det har verkligen lönat sig för Janssen att knyta till sig psykiatriska marknadsförare. Som Läkemedelsverkets & Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Anne-Liis von Knorring, som i egenskap av SBU-expert nu rekommenderar ännu mer narkotika till barn. Som vuxenpsykiatriker Ylva Ginsberg, som leder verksamheten med att placera landets fångar på Concerta, och som ”missbruksspecialisterna” Johan Franck och Bo Söderpalm som förespråkar HÄSTDOSER av narkotikan till missbrukare, som ”behandling”.

Det har lönat sig att sponsra och hjälpa fram ”patientföreningar”, som föreningen Attention, som förmedlar det marknadsföringsbudskap till media som läkemedelsbolagen själva är förbjudna i lag att göra. Janssen-Cilags senaste projekt är att tillsammans med föreningen se till att också flickor får narkotikan. I det syftet har bolaget i samarbetsprojekt med Attention betalt 432 000 kronor för produktionen av en CD som säljer ADHD-diagnosen – och därmed drogerna – för flickor; Attention bidrog med 108 000 kronor. Läkemedelsbolaget Eli Lilly, investerade 1 miljon i Attention, och 3 miljoner i Björn Kadesjös marknadföringstester av bolagets ADHD-piller Strattera. Det var en lyckad investering; bolaget drog in 68 miljoner i försäljning av Strattera 2010 i Sverige.

Samtidigt med den explosivt ökande försäljningen har året varit fyllt med avslöjanden om att ADHD-droger inte har några som helst positiva långtidseffekter – för andra än den ADHD-industri som profiterar på diagnoser och förskrivning. Tillväxtstörning (också av den växande hjärnan) är numera en accepterad skadeverkan. Vanliga skadeverkningar är aggression, agitation, ångest, depression, irritabilitet, onormalt beteende. Och i gruppen vanliga skadeverkningar finns också påverkan på hjärtat i form av arytmi (hjärtrytmrubbning), takykardi (hjärtklappning), och vanligt är dessutom hypertoni (högt blodtryck). Allt finns till och med lättillgängligt i FASS. Och bevisen för den lavinartade spridningen av missbruk av Concerta och Ritalina är lika lättillgängliga http://jannel.se/concrit.Apr2010.pdf 

Men när vi inom kort kommer att få nyheten om ökningen i förskrivning av ADHD-droger i media, kommer vi att få en historia om att fler behövande barn och vuxna får ”nödvändig” medicin ”i låg dos”, som ”förbättrar livskvaliteten”, och som är som insulin för diabetiker. Referens görs till föreningen Attention, och någon ledande psykiatriker kommer att uttala sig om att det finns många som än inte får behövlig medicin. Allt är med andra ord precis som vanligt.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.