Press: Svenska pressreleaser: 23 Januari 2011
KMR

RENA BEDRÄGERIET: BIVERKNINGAR TILLÅTS INTE I ”KVALITETSREGISTRET” OM ECT
2011-01-23


ECT blixtar

Det finns inget utrymme för skador och biverkningar i det ”kvalitetsregister” för ECT som Socialstyrelsens vetenskapliga råd Lars von Knorring är ansvarig för. Han låtsas genom registret ge kvalitativ information, men har noggrant sett till att utesluta de skador som patienter får. I alla andra fall skulle det här anses vara ett klart bedrägeri.

Psykiatriprofessor Lars von Knorring är ansvarig registerhållare för kvalitetsregistret om ECT. Ett register som skall mäta effektiviteten av ECT. Registret drivs av KCP, ”Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister Örebro/Uppsala”, under de båda landstingen. Det här är den enda egentliga befintliga verksamheten för att samla upp och bevara information om ECT. http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/ect/kontakta_ect/

Socialstyrelsen förlitar sig på flera ställen i sin nyligen utgivna ”pilotstudie” om ECT till uppgifter i kvalitetsregistret. I presentationen av registret ges följande direkt felaktiga information: ”ECT är en säker, skonsam och effektiv behandlingsform”. Den är långtifrån ”säker, skonsam och effektiv”. Det finns alltför mycket dokumentation som säger motsatsen – och patienter.

Man konstaterar att registret kan ”underlätta forskning om behandlingens kortsiktiga och långsiktiga effekter. Målet är förbättrad effekt och minimerade biverkningar.” Det bör noteras: ”minimerade biverkningar.” Man berättar om garantin för ”kvaliteten på inrapporterade data” och beskriver att ett av de viktiga uppföljningsområdena är just ”biverkningar” http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/ect/mer_om_ect/  

Men nu kan det avslöjas att uppföljningen och rapporteringen av skadeverkningar från ECT är en enda stor bluff. Det lustiga är att det är Socialstyrelsens egna regionala inspektörer som råkat avslöja det vetenskapliga rådets lögner om ”kvalitetsindikatorerna”.

I ett av Socialstyrelsens tillsynsenheter utrett tragiskt ärende med ännu en patient som fick fortsatta elchocker, trots att patienten berättade om värre och värre minnesskador, har följande avslöjats: man undersöker inte om patienter fått minnesskador och det finns heller inget utrymme för uppföljning av skador (”biverkningar”) i Lars von Knorrings kvalitetsregister för ECT. Så utförs alltså bedrägeriet när man kommer fram till att behandlingen är ”skonsam” och ”säker” – man tittar inte ens.

Och även om man tittade skulle man ändå inte se eller acceptera de patientskador som är uppenbara för varje någorlunda observationsförmögen person. Det är som narkosläkaren Michael Chavin, som själv deltagit i ett stort antal ECT-behandlingar, sade till USA Today: ”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av FN:s observationsgrupp.”

I ett obetalbart svar till Socialstyrelsens regionala inspektörer försvarar ansvarig psykiatrisk verksamhetschef hanteringen av patienten med att det är svårt att följa upp biverkningar, som minnesskador vid ECT. Speciellt som det egentligen inte skulle finnas några minnesskador från ECT, utan att det dåliga minnet skulle bero på depressionen. Och eftersom minnena i alla fall skulle komma tillbaka efter ett tag blir det ännu värre att följa upp dem. Till sist lyckas han till och med konstatera att det allra största problemet med att mäta minnesstörningarna är att det visat sig att de flesta patienter får normalt eller förbättrat minne efter ECT!

Och allt det här som svar i ett fall där elchockerna förstört en patients liv och åstadkommit ett utslaget minne. Det finns ett otal liknande fall.

Men, säger verksamhetschefen ovilligt i sitt svar till de regionala inspektörerna: ”Trots dessa svårigheter kommer kliniken att påbörja ett försök att följa upp bieffekter vid ECT.” Notera: ”påbörja ett försök.” Det visar sig att de simpla åtgärderna man planerar att starta är att följa upp patienter 3 och 6 månader efter elchockerna och då fråga efter minnesstörningar och utföra enklare tester.

Den fruktansvärda skandalen är förstås att man inte ens gjort dessa fullständigt självklara uppföljningsåtgärder. Man har alltså tidigare inte gjort något alls.

Och efter det får vi veta att man i kvalitetsregistret för ECT (där den aktuella kliniken ingår) inte lämnar utrymme för några biverkningar. Socialstyrelsens regionala inspektörer säger: ”Det ska finnas registrering av bieffekter i ett kvalitetsregister”, vilket alltså Socialstyrelsens vetenskapliga råd Lars von Knorring inte verkar ha förstått. Verksamhetschefen svarar under rubriken ”Åtgärder vidtagits för att även (!) bieffekter vid ECT ingår i Kvalitetsregistret för ECT.” Han berättar att ”en dialog har upprättats med registerhållarna” och att man ska försöka ”upprätta en rutin att skatta alla patienter före och efter genomförd ECT-behandling”.

Socialstyrelsens ledning, som sade sig vara så bekymrade efter att alla skadorna av ECT visats i TV, har alltså inte slagit näven i bordet och krävt att ALLA kliniker som ger elchocker noga ska följa upp och dokumentera skadorna med omedelbar verkan. Man har inte ens fått det att ske för de kliniker som är knutna till det vetenskapliga rådet von Knorrings kvalitetsregister.

Accepterar socialministern och landstingspolitiker, som tidigare förklarat sig upprörda över den dåliga uppföljningen av elchocker, det här bedrägeriet?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.