Press: Svenska pressreleaser: 26 December 2010
KMR

SOCIALFÖRSÄKRING MED ALLVARLIGA BIVERKNINGAR
2010-12-26


Ett federalt socialförsäkringsprogram för gravt handikappade barn i behov av ekonomiskt stöd har tagits över av familjer med barn med ADHD och andra bokstavskombinationer i USA. Föräldrarna får 700 dollar i månaden – men bara om barnen använder amfetamin eller andra ADHD-droger. Föräldrarna utnyttjar därför barnen för att få pengar.

social security

De senaste 20 åren har Supplemental Security Income program (SSI) i USA med en budget på 10 miljarder dollar (70 miljarder kronor) mer och mer tagits över av familjer med ADHD-barn eller andra bokstavsdiagnoser, alla med beteendeproblem.

SSI startades av Kongressen för familjer med gravt handikappade barn som hade Downs, CP, var förlamade eller blinda, etc. Den tillkom efter Nixons misslyckade förslag att få till stånd en minimilön för alla fattiga. Över hälften av dessa tio miljarder dollar går idag till familjer med barn som inte uppför sig enligt gängse normer.

Av de 1,2 miljoner barn som är tillgängliga för ekonomiskt stöd så är 640 000 av dem barn med beteendeproblem. En ökning med 53 procent från 8 procent år 1990. I delstaten New England får 63  procent av barnen i SSI-programmet bidrag på grund av ADHD och andra bokstavskombinationer. Och kurvan stiger närmast exponentiellt.

SSI har blivit ett nytt välfärdssystem varnar de ekonomiska experterna. Många familjer med låg inkomst har flera barn med bokstavsdiagnoserna ADHD, ADD, AD, SAD, GAD, OD, LD, CD, PD, BD, m.fl. (alla existerar, varje bokstavskombination utgör ett oönskat beteende, dock inga sjukdomar). Bidragen från SSI utgör i många fall hälften av deras inkomster inom denna sektor av låglönefamiljer, ibland mer. Och ordet sprider sig. Får man 700 dollar per barn är man beredd att gå långt.

Det finns dock en liten hake, barnet måste ha ett recept på amfetamin eller annan ADHD-drog. Föräldrarna tränar därför upp sina barn att svara rätt på testerna för ADHD.  Det är dock inte svårt att få både diagnos och recept. Många psykiatriker ställer villigt upp. De skall ju också leva. Herregud!

Och så har en mångmiljardindustri med ADHD-barn skapats.

Läkemedelsbolagen och psykiatrin har via anhörigföreningar pressat på för att få alla bokstavsdiagnoser klassificerade som allvarliga handikapp. Samma sak håller på att ske i Sverige där Attention med miljonbelopp från läkemedelsindustrin pushar för att få barnen handikappförklarade, än så länge bara ”funktionsnedsättning”.

ADHD-drogerna är mycket dyra och för en familj med flera ADHD-barn ter det sig ganska omöjligt att köpa droger till barnen. Men med hjälp av SSI, alltså skattebetalarnas pengar, blir det möjligt, och det blir pengar över till annat också. De får dock bara bidrag om barnet går på amfetamin eller andra psykdroger. Nästan aldrig annars. På så sätt garanteras läkemedelsbolagen inkomst. Föräldrarna som försökt hålla sina barn borta från psykiatrins droger blir nu desperata och försöker allt för att få recept på amfetamin. Om barnet inte får psykmediciner så tror inte myndigheterna att barnen har problem. Om det inte hjälper med ena diagnosen så tar man en annan, det finns gott om dem. När de väl fått bidrag från SSI gör de allt för att hålla barnen kvar på drogerna.

Det finns till och med speciella företag som specialiserar sig på att hjälpa familjer att fylla i de krångliga formulären för SSI-bidrag.

Det är dock inte alltid det går så väl. En familj med en 4-årig dotter fick 30 000 dollar om året från SSI. De levde praktiskt taget på denna inkomst. Familjen hällde i barnet psykiatriska droger för att få behålla pengarna, och till slut dog flickan. Det blev stort rabalder och familjen dömdes för mord. Under rättegången kom det fram dokument som visade att en psykiatriker styrt familjen mot detta tragiska slut.

Detta kommer snart att bli verklighet i Sverige om vi inte tar varning av USA.

Föräldrar blir beroende av pengarna och barnen av drogerna.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.