Press: Svenska pressreleaser: 25 December 2010
KMR

DEN MODERNA BARNMISSHANDELN
2010-12-25


Först övertygar man dom att de har något fel i hjärnan, såsom en ”kemisk obalans” vilket aldrig går att mäta eller bevisa. Det är ett snabbt sätt att beröva barn deras självkänsla och hopp om obegränsad framtid. Därefter får de en etikett som för alltid befäster dem som psykiskt störda – en stigmatisering. På detta en psykiatrisk drog som gör dem till en mjölkkossa för den psykiatriska industrin.

 

 

Fri översättning av psykiatriska etiketter (även felaktigt kallade diagnoser):

Oppositional Defiant Disorder (ODD) = Trotsstörning
Bipolär Disorder (BD) = Upp-och-ner-i-humöret-störning
Personality Disorder (PD) = Personlighetsstörning
Social Anxiety Disorder (SAD) = Social ångeststörning
General Anxiety Disorder  GAD) = Generell ångeststörning
Attention Deficit Disorder (ADD) = Koncentrationsstörning
Attachment Disorder (AD) = Kontaktstörning
Conduct Disorder (CD) = Uppförandestörning

Åtta miljoner barn och ungdomar i USA har idag psykiatrisk etikett och drog. Närmare 20000 barn och ungdomar i Sverige har fått etiketten ADHD – med tillhörande amfetamin som står i samma narkotikaklass som kokain.

Den psykiatriska industrin drar sig inte för att ge sig på våra barn. Den ena bokstavskombinationen avlöser den andra. Varje udda beteende förklaras var stört. Varje kreativ impuls är störande. Det som förr var tonårsproblem har nu blivit till sjukdomar. Och till varje störning/sjukdom finns det en psykiatrisk drog – men aldrig någon bot. Man omvandlar barnen till livslånga mjölkkossor åt den psykiatriska läkemedelsindustrin som säljer för över 500 miljarder kronor varje år av sina extremt skadliga droger.

Sluta etikettera och droga ner våra barn! Det finns barn som är utagerande, men de är inte sjuka! Det är inget fel på dem! I Italien betraktas barn som INTE har alla symtom på ADHD som annorlunda! De har tolerans för avvikande och utagerande beteende.

Faktum är enligt flera undersökningar att vi i Sverige har världens mest välmående barn! Det är psykiatrin som försöker få oss att tro annorlunda.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.