Press: Svenska pressreleaser: 28 November 2010
KMR

ÄR ADHD GEOPOLITISK?
2010-11-28


ADHD karta

 

I USA finns det närmare sex miljoner barn med diagnosen ADHD. Majoriteten får amfetamin. En hel generation amerikanare har nu vuxit upp och uppfostrats med amfetamin. Den första frågan man bör ställa sig är: Har det blivit bättre? Den andra frågan är: Varför är ADHD geografiskt indelat?

Den senaste rapporten från Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) visar att år 2007 hade 5,4 miljoner barn och ungdomar i USA diagnostiserats med ADHD. Ökningen av ADHD mellan 2003 och 2007 var 22%.

Dessutom tillkommer ett okänt antal miljoner som får antipsykotika och antidepressiva. Sammanlagt finns det troligen omkring åtta miljoner barn och ungdomar på psykdroger.

Lovorden från psykiatriker över amfetaminets förträfflighet står i kontrats med dess rapporterade bivekningar såsom ökad aggression, våld, vanföreställningar, självmordstankar, psykos och hallucinationer, för att bara nämna ett fåtal.

Rent objektivt, har det blivit bättre?

Skolan: vid senaste internationella rapporten om skolresultat vi läste så hamnade USA på tjugonde plats från att ha varit bland de bästa. De har ständigt åkt ner på rangskalan.

Våldet: det behövs egentligen inga kommentarer, men det bör sägas att ADHD-droger har varit inblandad i så gott som alla skolskjutningar, både i USA och i Europa. Många skolor har idag vakter och metalldetektorer för att upptäcka vapen.

Man kan säkert hitta en mängd olika anledningar som förklarar bort detta, såsom att förövarna tittade på TV, spelade dataspel, hade samma kläder, eller åt flingor till frukost. Den enda trovärdiga gemensamma nämnaren är dock psykosframkallande psykdroger. Det står till och med på bipacksedeln att de kan framkalla psykos och våld.

Oavsett vad, det har inte blivit bättre. De problem som amfetaminet påstås hantera har inte hanterats. Tvärtom, de har blivit mångfalt värre.

Den andra frågan är svårare att besvara. Sammanfattningsvis så är skolbarnen relativt friska i Kalifornien för att vid Oklahoma börja tappa intresset och i Washington DC helt och hållet tappat intresset och agera ganska störande. Och det finns naturligtvis en viss politisk symbolik i detta. Är då ADHD en geopolitisk fråga?

Men diagnostiseringen och nerdrogningen är skenande.
• Den amerikanska diagnosbibeln DSM-lV påstår att 3-7% av alla skolungdomar har ADHD. Detta är alltså vad psykiatrikerna själva anger som gräns.

• 9,5% eller 5.4 miljoner barn och ungdomar 4-17 år (13% av alla pojkar) har diagnostiserats med ADHD år 2007 (det är troligen sex miljoner idag).

• Nevada är lägst med 5,6% medan North Carolina är högst med 15,6%

Det finns ingen som helst objektiva test, såsom blodtest, för att avgöra om någon har ADHD. Det sker godtyckligt bland lärare, psykologer och läkare. Beteendet styr. Förr hade man betyg i både uppförande och ordning. Idag får man diagnos. Är barnen utagerande eller inte passar in, blir det diagnos och amfetamin. En miljon skolbarn har fått diagnosen felaktigt på grund av att de är yngst i klassen.

ADHD-vindarna har även nått Europa. Landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) som axlat Barbro Westerholms mantel (hon sponsrade Christopher Gillberg som chef för Apoteksbolaget) leder det farmaceutiska angreppet mot våra barn. Hon propagerar högt och tydligt för ”tidiga upptäckter” och att landstinget ”successivt skall höja ambitionen” och att ”flickorna är underrepresenterade” vid amfetaminutskänkningen. De måste ju ha ”stöd” som hon uttrycker det.

Sverige är det land i världen med största procentuella ökningen av ADHD-diagnoser. På bara tre år ökade antalet ADHD-diagnoser med 450%.

Vi måste ju hinna ikapp den legala nerdrogningen i USA.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.