Press: Svenska pressreleaser: 12 November 2010
KMR

STRÖP SIN 2-ÅRIGA DOTTER – PÅVERKAD AV ZYPREXA, CIPRAMIL OCH ROHYPNOL
2010-11-12


Den 48-årige mannen från Västsverige fick en drogskapad psykos och ströp sin dotter. Ännu ett vansinnesdåd av en tidigare ostraffad person som får våldsframkallande psykiatriska droger. En person som beskrivs som ”snäll och omtänksam”, som ”aldrig varit hofull eller våldsam”.

Än en gång har ett barn dött på grund av psykiatrins vansinniga utskrivning av våldsframkallande droger. Varningarna finns i FASS, de är kända sedan länge – ändå tas inte tecknen på allvar av de psykiatriker som skriver ut pillren. De aktuella psykiatriska drogerna kan framkalla en extrem inre rastlöshet (akatisi, agitation), där personen bara vill ”krypa ur skinnet”, ett tillstånd känt för att driva en person till våldshandlingar; drogerna kan framkalla psykotiska tillstånd i vilka personen inte alls vet vad han gör.

Mannen fick fem veckor före mordet den tyngsta av psykiatriska droger Zyprexa, inte mot ett psykotiskt tillstånd utan: ”till natten mot oro och ångest”. Zyprexa ger enligt FASS, som VANLIG biverkan ”akatisi”, ”tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika”.

Mannnen fick dessutom tre veckor före mordet Flunitrazepam – mer känt under varunamnet Rohypnol – ”till natten dagligen för sömn”. Flunitrazepam kan enligt FASS skapa ”excitationstillstånd, aggressivitet, hallucinationer, insomnia och mardrömmar”. Pillret säljs alltså tyvärr fortfarande i Sverige även om Roche drog in Rohypnol (också Flunitrazepam) 2004 på grund av alla grova våldsdåd som var förknippade med drogen. KMR var ytterst den drivande kraften bakom detta beslut med en anmälan till socialministern som skickade vidare den till Socialstyrelsen för utredning. Efter många turer gick beslutet igenom.

Samtidigt med att mannen fick Flunitrazepam fick han också det antidepressiva medlet Citalopram – mer känt under varunamnet Cipramil – ”dagligen mot depression”. Citalopram ger enligt FASS som VANLIG biverkning ”agitation” (ett starkt upprymt tillstånd förknippat med våldshandlingar); som mindre vanlig biverkning ”aggression, depersonalisation, hallucinationer”. Flunitrazepam förstärker enligt FASS effekterna av Zyprexa och Citalopram.

Och fem veckor efter det att mannen fick Zyprexa, tre veckor efter det att han fick Flunitrazepam och Citalopram, tog han i ett förvirringstillstånd livet av sin två-åriga dotter.

I rättshandlingarna kan man läsa att mannen säger att han var ”så oerhört uppe i varv och nervös” (jfr ovan om akatisi). Den natt han tog livet av dottern upplevde han det som att ”tiden gick baklänges”, ”jag gick väl in i sånt här psykostillstånd”. Det framgår också att mannen vaknar upp efter dådet, ”det kommer upp tankar om att det här har ju verkligen hänt”.
Man kan också läsa att mannen, av det antidepressiva medlet Citalopram, veckorna innan blev ”alldeles nipprig och kunde inte sitta still jag for bara runt som en skållad råtta” (jfr ovan om akatisi).

Barnet finns inte mer, familjen är upplöst, fadern dömd.

Än en gång har psykiatrins vansinniga utskrivning av våldsframkallande droger skapat förödelse och död.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.