Press: Svenska pressreleaser: 7 November 2010
KMR

BIG PHARMAS CHEFER HOTAS NU MED FÄNGELSE NÄR RÅTTLAGEN TILLÄMPAS
2010-11-07


råtta

Läkemedelsbolag har betalt mångmiljardbelopp i böter för illegal marknadsföring av sina mediciner, främst psykiatriska droger. Men böterna har inte avskräckt dem från att fortsätta samma kriminella bana, det har betraktats som ”utgifter”. Därför tar amerikanska läkemedelsverket, FDA, till en annan metod. Man tillämpar ”råttlagen”. Och då hotas plötsligt cheferna med dryga böter och fängelsestraff.

Råttor som invaderade ett lagerhus i Philadelphia för 40 år sedan har banat väg för en legal mardröm för Big Pharma.

Nyligen berättade KMR att tolv läkemedelsbolag har betalat sex miljarder dollar (40 miljarder kronor) i böter och skadestånd i USA på bara två år. Flera av de stora bolagen såsom Pfizer, J&J och Eli Lilly, har dessutom stått inför skranket ett flertal gånger.

I veckan fick till exempel Pfizer återigen betala skadestånd för illegal marknadsföring för en av sina psykiatriska droger, Neurontin. Denna gång till ett Kaliforniens största sjukförsäkringsbolag, Kaiser Foundation Health Plan Inc. De fick betala tillbaka 95 miljoner dollar. Men redan i våras fick Pfizer betala 145 miljoner dollar till Kaiser för samma sak. I domen står det beskrivet hur Pfizer annonserat om hur Neurontin skulle bota bipolärt syndrom och ett flertal andra ”sjukdomar”. Inget stämde. I själva verket hade företaget lyft fram ett fåtal positiva saker medan de dolt de skadliga effekterna. De har inte varit ensamma om detta.

Men nu har staten tröttnat, det amerikanska läkemedelsverket FDA har förklarat krig mot råttorna och tillämpar den 40 år gamla Park Doctrine som ett verktyg för att ”förändra företagskulturen”, som FDA:s legale chef, Eric Blumberg, uttryckte det inför representanter för läkemedelsindustrin förra veckan.

Man inriktar sig i första hand på företag som marknadsfört sina preparat för vad som kallas ”off-labeling”, att man påstår saker som preparaten inte godkänts för, ett mycket vanligt förfarande.

”Jag vet inte när, var eller hur många fall det kommer att bli”, sade Blumberg till samlingen vid FDA:s högkvarter, ”men om ni är bolagschefer – eller rådgivare till en sådan klient – så skulle jag inte vänta till det första fallet för att bestämma mig för att rätta mig efter lagen. Det kommer inte att bli en andra chans.”

Ett av sätten bolagens chefer kommit undan på är att de sagt att de ”inte känt till vad som förekommit på marknadsföringsavdelningen”. Inget ansvar alltså. Blumberg nämnde två giganter, Pfizer och Eli Lilly som specialiserat sig på psykiatriska droger och som fått ett flertal bötesförlägganden och skadeståndskrav de senaste åren. Han nämnde också att aktierna inte påverkats nämnbart, vilket fått investerare och chefer att betrakta de gigantiska bötesbeloppen som ”löpande utgifter”.

”Det är klart att något inte fungerar här,” sammanfattade Blumberg. ”Vi behöver sätta in någonting annat på skalan för att få folk att tänka två, tre gånger, innan de förespråkar mediciner för otillåten användning.”

Detta någonting annat, är hot om fängelse, dryga böter och avstängning av företaget från marknaden. Och det är här Park Doctrine kommer in. Under denna ”råttlag” kan ett företags VD ställas inför rätta för de olagligheter deras underlydande begått, som de skulle ha känt till eller varit ansvariga att förhindra.

Lagen kommer från ett fall där John Park, chef för läkemedelsbolaget Acme markets Inc., år 1970, ställdes inför rätta för att råttor invaderat ett lagerhus. Han dömdes för att ha negligerat hygienlagarna ett flertal gånger. Park försvarade sig med att företagets chef var alltför långt borta från lagerhusen för att kunna garantera råttfria lagerhus. Högsta domstolen i USA höll med FDA om att Park, som verkställande chef, var personligen ansvarig för att lagerhusen var råttfria. Park kom dock undan lindrigt. Han dömdes till 250 dollar böter.

Idag hotas cheferna av ett års fängelse och 100 000 dollar i böter. Kännbart nog för att få alla bolagschefer att darra och rätta in sig i leden. Preskriberingstiden för detta brott är fem år, och då hotas plötsligt så gott som alla chefer i Big Pharma av fängelse.

Och det är på tiden. Fusket inom den psykiatriska läkemedelsindustrin är gigantiskt. Resultatet ännu värre. 42 000 människor beräknas dö varje år på grund av psykiatriska droger. Antalet övriga biverkningsfall är närmast oöverskådligt. Hade detta varit inom ett annat område hade de närmast ansvariga dömts för massmord.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.