Press: Svenska pressreleaser: 5 November 2010
KMR

SOCIALSTYRELSEN RAPPORTERAR: INGA ELCHOCKER I STOCKHOLMS LÄN!
2010-11-05


hjärna i lampa

 

Socialstyrelsen har återigen misslyckats med att få kunskap om psykiatrins bruk av elchocker i Sverige.Stockholms län har inte rapporterat en enda elchock för 2009. När Uppdrag gransknings kameror slocknade, slocknade också intresset hos skenheliga politiker och byråkrater att göra något för patienterna.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm krävde för ett år sedan, i samband med det uppmärksammade TV-programmet om allvarliga permanenta minnesskador från elchocker, ett slut på icke-rapporteringen. Nu måste landstingen, som första steg, berätta hur många elchocker som gavs.

Holm skrev: ”I Patientregistret för 2008 finns totalt cirka 1.500 vårdtillfällen med sammanlagt 5.400 ECT-behandlingar i sluten vård rapporterade. TV-programmet ”Uppdrag granskning” har uppgett att man efter rundringning till landstingen fått uppgift om att 45.000 behandlingar ska ha utförts under 2008. En sådan underrapportering är inte acceptabel.” (Holm, Rapportering till Patientregistret, november 2009)

Och resultatet för 2009?

Precis lika katastrofalt som året innan. Det totala antalet elchocker i Sverige under 2009 ska vara ungefär detsamma som 2008, alltså runt 45 000. Men Socialstyrelsen har bara fått in rapporter om 2096 vårdtillfällen och 5687 behandlingar i sluten vård – lite mer än 10 % av det faktiska antalet!

Se sammanställningen över Socialstyrelsens inkomna rapporter för 2008 och 2009 i detta pdf-dokument.

Och då pratar vi bara om ANTALET elchocker. Det finns inga som helst uppföljningar av effekterna av elchocker, ingenstans att rapportera biverkningar – och, som en följd av det, inga rapporter om biverkningar. Socialstyrelsen vet egentligen ingenting alls. Man får nöja sig med att TRO på vad det vetenskapliga rådet Lars von Knorring och ”rikspsykiatriker” Jan-Otto Ottosson säger; att elchocker är ”säkra och effektiva”. Och kanske är det detta som är menat. För om verkligheten fick ge sig tillkänna så skulle det höras ett ramaskri av skadade patienter. Vi får ta del av en del av dem på KMR, och det är inga lustiga historier.

Landstingsrådet Birgitta Rydberg tillkännagav stolt i våras att ”från Stockholms läns landsting sker dock inrapportering”. Hon undrade spydigt ”om Socialstyrelsen inte klarar att öppna filerna de får från vår landstingsdrivna psykiatri”. Men landstinget har inte lyckats få över en enda läsbar fil till Socialstyrelsen i år heller. Socialstyrelsen rapporterar NOLL elchocker i  Stockholms län.

Rydberg gav, som Socialstyrelsen, sken av att slåss för patienternas rätt att få information om de verkliga effekterna av elchocksbehandling. Hon sade: ”Självklart måste patienterna få fullgod information och delaktighet i behandlingsbeslutet.” Intresset försvann dock när SVT släckte sina kameror. Därför fortsätter landstinget i Stockholms län att lura patienterna. Som ECT-enheten vid S:t Görans sjukhus, som ger patienterna följande glättiga och grovt bedrägliga information: ”En del personer kan få biverkningar som tillfälliga minnestörningar och huvudvärk, men biverkningarna är som regel få och lätta.”

Rydberg fortsätter, precis som Socialstyrelsen – trots alla vetenskapliga bevis på att elchocker kan ge allvarliga, permanenta minnesskador – att tillåta att psykiatrin vilseleder patienter och mörklägger de bevisade riskerna för livslånga skador. Hon är farlig för patientsäkerheten.

Om nu Socialstyrelsen skall ta över efter det redan tandlösa HSAN vid årsskiftet, så kommer inga patienter att få upprättelse. Läkare kan skada patienter utan risk och psykiatrin kan fortsätta sitt laglösa härjande bland värnlösa patienter.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.