Press: Svenska pressreleaser: 30 Oktober 2010
KMR

ASTRID LINDGREN MYCKET UPPRÖRD ÖVER AMFETAMINBEHANDLINGEN: ”DET MÅSTE JU BLI EN ÄNDRING PÅ DETTA.”
2010-10-30


Astrid Lindgren ADHD

I ett brev till KMR skrev Astrid Lindgren att amfetaminbehandlingen gjorde henne mycket upprörd, och om hon bara orkat hade hon kämpat emot den, ”Jag hoppas dock att ni orkar fortsätta den här viktiga kampen på framgångsrikaste sätt ... Det du skriver om gör mig verkligen upprörd. Att ge barn amfetamin … låter ju milt sagt vansinnigt. Det måste ju bli en ändring på detta.

Psykiatriker och psykologer har sedan länge dömt ut Astrid Lindgrens skapelser, Pippi och Emil, som överaktiva ADHD-barn. De är ute efter mer strömlinjeformade barn som sitter still i klassen och inte opponerar sig mot överhögheten. Men barn över hela världen älskar Astrid Lindgrens skapelser.
I USA finns det ett uttryck: ”A wild colt (unghäst) makes a good horse!”
Faktum är att om barn i Italien INTE uppvisar kriterier för vad som klassas som överaktivitet i andra länder, så tror föräldrarna i många fall att det är något fel på barnet.
En amerikansk lärare åkte omkring i Kina och besökte olika skolor. Inte någonstans fann han barn som hade ADHD – lärarna visste inte vad det var. De blev fullständigt perplexa när de fick höra att barn i västvärlden fick amfetamin. Det finns inte på kartan i det asiatiska skolväsendet – förutom där psykiatrierna trängt in. Det är med andra ord psykiatrin som sprider sjukdomen ADHD.

Den kärlek, tolerans och förståelse med vilka Pippi och Emil beskrivs, har i Sverige idag ersatts av en ”nolltolerans” – där lite annorlunda barn mycket snabbt ska ges psykiatriska diagnoser och med dem amfetamin. Vi läser överallt om att barnen tidigt, redan i 4-årsåldern, måste få sina psykiatriska beteckningar, som också sägs kommer att följa dem livet ut. De ges narkotika som skall ändra beteendet. Och det gör det också. Vi får ibland läsa om det i tidningarna. Det finns knappast något mer våldsframkallande medel än amfetamin. Så gott som alla skolskjutningar hade föregåtts av ADHD-mediciner och/eller en cocktail av antidepressiva och antipsykotiska medel.

Allvarliga varningar från EU
Idag får 19 000 barn i Sverige amfetamin och andra ADHD-droger. EU-kommissionen gav förra året ut allvarliga varningar om skadorna av ADHD-drogerna Ritalin och Concerta. Men myndigheter och psykiatriker i Sverige har inte lyft ett finger för att göra dessa varningar brett kända för föräldrar. Och inte media heller. Föräldrar tror därför att barnen får ett ”milt stimulerande medel” med få eller inga biverkningar.

Fakta är att amfetaminpreparaten på KORT SIKT (för att inte tala om långtidsskadorna), enligt EU-kommissionens varningar har följande skadeverkningar:
MYCKET VANLIGA: nervositet, sömnlöshet och huvudvärk.
VANLIGA SKADEVERKNINGAR: minskad aptit, buksmärta, illamående och kräkningar; muntorrhet, utslag, klåda, yrsel, dyskinesi (rörelsesvårigheter) och psykomotorisk hyperaktivitet [den ”energigivande” effekten av amfetaminpreparat]; aggression, agitation, ångest, depression, irritabilitet, onormalt beteende; arytmi (hjärtrytmrubbning), takykardi (hjärtklappning), hypertoni (högt blodtryck). 

Vilken förälder skulle vilja ge sitt barn ett sådan drog? Extremt få. Saken är den att de aldrig får reda på dessa skadeverkningar.

Och utskrivningen av amfetaminpreparaten har de sista åren dessutom skapat ett mycket elakartad missbruk. Läs gärna dessa 103 sidor och avgör sedan om det är sant att Ritalin och Concerta inte skapar beroende och missbruk http://jannel.se/concrit.Apr2010.pdf 

Och nu ”satsar” man på flickorna. En viss procent SKALL ha ADHD enligt förutbestämda mallar. Så även om flickorna inte uppvisar något överaktivt beteende så HAR 10 procent ADHD i alla fall, enligt den psykiatriska modellen.

Är det den här framtiden vi vill ge de barn som inte kan sitta still i klassrummen? Astrid Lindgren hade rätt när hon skrev att det måste bli en ändring på det här!


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.