Press: Svenska pressreleaser: 29 Oktober 2010
KMR

GENER BAKOM ADHD? LÄSER INTE JOURNALISTERNA FORSKNINGEN?
2010-10-29


ADHD gener

Senaste veckorna har vi fått höra och läsa om i media att det är genetiska avvikelser som framkallar ADHD. Det verkar som alla de medicinska journalisterna skrivit av varandra från den första felaktiga artikeln. För om man läser ursprungsstudien samt tolkningarna av den, finner man det motsatta vara närmare sanningen. Det är inte gener bakom ADHD.

Det började med att läkartidningen The Lancet publicerade en artikel 23 september i år där forskare undersökt ett antal barn med ADHD diagnos och jämfört med en kontrollgrupp. (1) 
Man hävdade i pressreleasen från Lancet att ”Studien är den första som funnit direkta bevis för att direkt bevis för att ADHD är en genetisk störning”. En av forskarna, professor Anita Thapar, säger: ”Nu kan man med säkerhet säga att ADHD är en genetisk sjukdom och att hjärnorna hos barn med detta tillstånd utvecklas olika än de hos andra barn.”

Varifrån professor Thapar fick denna säkerhet ifrån är höljt i mystik, eller möjligen ”vetenskap”. Studien hade analyserat DNA från 366 barn med ADHD och 1047 barn i kontrollgruppen. Man fann att gruppen med ADHD hade dubbelt så många med avvikande DNA. Det låter ju verkligen illa, men om man nu överför dessa siffror till verkligheten så framkommer följande:

16% av ADHD-barnen hade en genetisk störning och 7% av kontrollgruppen hade det. Det kan även tolkas som att det påverkade en av sju i ADHD-gruppen och en av 14 av de utan. Det betyder även att sju av åtta i ADHD-gruppen inte har en genetisk störning. Denna tolkning gjordes av BBC. (2)

Eller som Lars Lundström tolkar den, tydligen en av de få som läst studien, i Gotlands Tidningar:
”Man kunde lika gärna säga att genetiska orsaker saknades hos 84 procent av de ADHD-diagnostiserade. Eller att fyra av fem ADHD-diagnoser var felaktiga.”(3) Lundström beskriver även de omfattande miljöfaktorerna, vars inverkan på barns beteende förmodligen överstiger genernas inverkan med det tredubbla.

Nå, forskare kan feltolkas, vilket möjligen har hänt i detta fall, för i ett senare radioprogram (30/9), BBC Today, erkänner professor Thapar att hon ”feltolkats” när hon konfronterades med de låga siffrorna. (4) I studien finns även psykologen Oliver James som säger att han är ”totally unconvinced” när det gäller studien och att ”9 av 10 barn i studien inte hade gener som orsakade ADHD”. Vilket får programledaren att ansätta Thapar med frågor om de låga siffrorna.

Det är då professor Anita Thapar gör en pudel och säger att hon har ”feltolkats” och modifierar sitt tidigare bestämda uttalande och menar att ADHD är en mix av faktorer, främst miljön. Det finns en mångfald studier som visar på en mängd olika faktorer, såsom för tidig födsel, stress under graviditeten, övergrepp, fattigdom, skilsmässa, rökning, miljögifter, socker, färgämnen med mera.

Det är bara psykiatrin som ännu håller fast vid den obevisade teorin om den ”kemiska obalansen” i hjärnan vilken skall ”balanseras” med amfetamin.
Men det är väl till sist som BBCs reporter Fergus Walsh skriver:
”Föräldrar till barn med ADHD föredrar hjälp istället för etiketter.”

(1) http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61109-9/abstract
(2) http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/ferguswalsh/2010/09/the_genetics_of_adhd.html
(3) http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=6370807
(4) http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9046000/9046893.stm


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.