Press: Svenska pressreleaser: 26 Oktober 2010
KMR

SEROXAT KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR PÅ NYFÖDDA. PSYKIATRIKER FÖRFALSKADE DATA.
2010-10-26


kuvös

Studier visar att kvinnor som tar Seroxat under graviditeten löper dubbelt så stor risk att föda barn med hjärtfel. Nu strömmar det in rapporter om kvinnor som kräver ersättning för skadorna. Detta kan vara en ny neurosedynskandal. Skandalen blir inte mindre av att en psykiatriker erkänt sig skyldig till 15 anklagelsepunkter av förfalskning.

En kvinna i USA som nyligen ingick förlikning med GlaxoSmithKline (GSK) avslutade en sex år lång mardröm. År 2004 dog hennes nyfödda baby. Barnet drabbades av andningssvårigheter på grund av lungskador.
Modern, Jennifer Berg, hävdade att hennes fem år långa användning av Seroxat/Paxil (Paxil i USA) orsakade skadorna på barnet.
Omedelbart efter att Nathan föddes blev han blå på grund av andningssvårigheter och syrebrist. Han togs in på ett lokalt sjukhus som omedelbart skickade honom vidare till ett större sjukhus. Inte heller där kunde man hjälpa honom så han fördes vidare till ett större barnsjukhus. Jennifer var med Nathan hela tiden på sjukhusen.
Nathan dog efter två månader. Det var första gången Jennifer fick hålla i honom efter födseln. Efter ett par månader av självrannsakan började hon undersöka länken mellan Seroxat och fosterskador.
– Jag vet att det inte var mitt fel, men det är så svårt att komma över det, sade Jennifer under en intervju år 2007. Ingen skall behöva berätta för en fyraåring att hans nyfödda bror har dött.

Men mardrömmen var inte över. Nu började en kamp mot GSK i rätten, som varade i närmare sex år. En ständig kamp mot läkemedelsjätten som förnekade allt ansvar. När det såg ut som jätten trots allt skulle förlora ingick de i en strategisk förlikning för att undvika skuldfrågan. Förlikningen avslutades i juli 2010.

Seroxat/Paxil har sedan det godkändes 1993 varit ett av världens mest sålda antidepressiva medel med flera tiotals miljoner användare. Enligt GSK har 25 procent av användarna varit kvinnor i fertil ålder mellan 18 och 45 år.

GSK har redan betalat ut en miljard dollar i förlikning till 800 familjer som hävdat att deras barn fått hjärtfel av Seroxat/Paxil. Med Jennifer Berg startade en ny omgång rättegångsfall.

Amerikanska läkemedelsverket FDA har nu placerat Seroxat/Paxil i näst högsta riskklassen för fosterskador med varning att kvinnor som planerar att bli gravida inte skall använda medicinen. Man fann att risken för missbildningar ökade med det dubbla vid användning. Även en studie i Sverige fann att missbildningar förekom dubbelt så ofta bland kvinnor som använde Seroxat.

Förfalskad forskning
Psykiatriker och GSK har påstått att nyttan med Seroxat/Paxil överväger risken för biverkningar, missbildningar och hjärtfel, då det gäller självmordsrisken. Men ny forskning visar att Seroxat/Paxil och andra antidepressiva medel INTE hjälper vid depression och INTE sänker självmordsfrekvensen.

Enligt ScienceDaily (30/9-2010) så har man inte kunnat finna att antidepressiva medel minskat självmordsfrekvensen. Författarna till artikeln nämner att självmordsfrekvensen i många länder i västvärlden har minskat sedan den senare delen av 80-talet. Antidepressiva medel började inte skrivas ut förrän i början av 1990-talet. Trots detta kända faktum hävdar många (betalda) psykiatriker att det är SSRI-medlen som orsakat minskningen i självmord. Det skulle i själva verket kunna vara tvärtom, att de hejdat minskningen.

Detta hade möjligen kunnat upptäckas i tid av berörda myndigheter om inte en psykiatriker medvetet förfalskat forskning. Psykiatriker Maria Carmen Palazzo som jobbade för ett dotterbolag till GSK har nyligen (20/8-2010) erkänt sig skyldig till 15 anklagelsepunkter av förfalskning.

Palazzo inkluderade i en studie personer med diagnoser som de inte hade. Hon rapporterade även symtom de inte uppvisade.  Hon dömdes till 13 månaders fängelse tillsammans med ett 87 månaders straff som hon redan avtjänar för bedrägerier inom hälso- och sjukvård.

Seroxat/Paxil har nu text i produktresumén som varnat för missbildningar och självmordstankar.

Våldsframkallande
Den kommer säkert att utökas med varning för våldsamt beteende. David Carmichael ströp sin 11 åriga son under påverkan av biverkningar från Seroxat/Paxil. Han var deprimerad och tog Seroxat/Paxil utan att veta hur det kunde påverka honom. Det dröjde inte länge förrän han fick självmordstankar, fick en psykos och ströp sin son. Han trodde sonen fått hjärnskador på grund av epileptiska anfall och skulle skada andra.
– Om de [SSRI-medlen] kan framkalla självmordstankar kan de även framkalla mordtankar, sade David Jurlink, vetenskapsman och expert på mediciner, angående detta fall. Det finns en omfattande tro på att antidepressiva medel är säkra, men det stämmer inte alltid.
Carmichael blev anklagad för mord men frikändes på grund av mental störning. Tidigare liknande fall har förekommit där personen frikänts på grund av medicinernas biverkan.

http://www.lawyersandsettlements.com/case/paxil-heart-defects-newborn.html?ref=article15226


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.