Press: Svenska pressreleaser: 10 September 2010
KMR

LÄKEMEDELSBOLAGEN TAR ÖVER AMFETAMINMARKNADEN PÅ VÅRA FÄNGELSER
2010-09-10


piller kedja

I den spännande deckaren Tre sekunder av Roslund & Hellström, planerar den polska maffian att ta över amfetaminmarknaden på svenska fängelser. De fångar som inte kan betala för sitt amfetamin under fängelsetiden ska få betala efteråt med ett närmast livslångt kontrakt. I verkligheten är det dock läkemedelsbolagen som planerar en elegant take-over - med skattebetalarnas pengar.

Det är inte karteller från Colombia och Mexiko eller maffian från vare sig öst eller väst vi behöver vara mest rädda för. Det är högst respektabla och etablerade tjänstemän och psykiatriker i Sverige som arbetar hårt på att lämna över den svenska kriminalvården till läkemedelsbolagen.

I ett första skede gäller det Janssen-Cilag - tillverkare av amfetaminpreparatet Concerta.

Vad vi först och främst måste veta är att det inte handlar om små doser amfetamin till vuxna, nej här går man upp rejält i dos när toleransen ökar. Doser på 400 mg rent läkemedelstillverkat amfetamin har delats ut. Det är enorma doser ”medicin”. Det andra vi måste känna till är att amfetamin framkallar aggressivt beteende (1), och enligt en unik studie i Lund på 1000 missbrukare, den mest våldsframkallande drogen av alla (2). För det tredje skall vi veta att Concerta inte är godkänt för vuxna, än mindre för kriminella och missbrukare.

Men det har inte hindrat läkemedelsbolaget att marknadsföra det genom betalda psykiatriska opinionsledare, välvilliga tjänstemän och patientföreningar. Idag får därför närmare 14 000 vuxna lagligt amfetamin, jämfört med 17 000 barn och ungdomar. Det är främst Ritalina och Concerta. Janssen-Cilag sålde för cirka 100 miljoner kronor Concerta förra året till enbart vuxna, varav skattebetalarna fick lägga ut med ca 75 miljoner kronor.

Men nu handlar det om hur högre tjänstemän inom Kriminalvården och av läkemedelsbolaget sponsrade psykiatriker arbetar för att bolaget ska få ta över så gott som hela amfetaminmarknaden på Sveriges fängelser. Det har skett på ett närmast elegant sätt.

Den 15 februari 2010 publicerades Kriminalvårdens "utvärdering" av amfetaminprojektet på Norrtäljeanstalten. Det är ett av de mest bisarra statliga utredningsprojekt som någonsin gjorts. En extern konsult (hälsoekonomen Ingvar Nilsson), som fått 300 000 kronor för uppdraget, kräver en omläggning av hela kriminalvården. Upp till hälften av alla fångar i landet (3000 sägs det i utvärderingen) tänks lida av en medfödd störning i hjärnan som är grunden för deras kriminalitet (fullständigt obevisat). De bör enligt utredningen få legal narkotika i form av amfetaminpreparat (som Janssen-Cilags Concerta). Samhället kommer enligt den externe konsulten att göra miljardvinster på att införa den legala narkotikan som standardbehandling inom kriminalvården.

En full utvärdering av denna katastrofala utvärdering finns på http://jannel.se/Krimamf2.pdf

Den externe konsulten Ingvar Nilsson har åkt riket runt i en PR-turné för utdelning av Concerta till fångar i hela landet. Detta innan ens utredningen publicerats. Han framträdde även på läkarstämman 2009 där han sade: "Projektet har varit mycket framgångsrikt och samhällsekonomiskt extremt lönsamt." Hur han kan veta detta är minst sagt märkligt, eftersom inga personer har följts upp. Absolut inga! Han framträdde även i Ekot och i samband med publiceringen av sin utvärdering på den av Janssen-Cilag sponsrade patientföreningen Attentions träff.

Nå, det låter kanske bra med miljardvinster, men för den journalist som bara dristar sig att dra lite i slöjan av lovord över amfetaminet, visar sig ett stort svart hål. Och det märkliga är att ingen journalist gjort detta. Det är dock 3000 fångar som skall få legala droger, betalda av skattebetalarna till största delen. Den enda som undersökt saken närmare är skribenten Janne Larsson.

När han begärde ut dokumenten från Kriminalvården visade det sig att det inte fanns några. Endast Nilssons förslag till undersökning och hans offert. Nilsson uppträder mer eller mindre som Kriminalvårdens officielle talesman i dessa frågor, och han kräver en total omläggning av landets kriminalvårdsinsatser. Tjänstmännen nickar i bifall.

Men nu kommer det verkligt underliga. Under Almedalsveckan i år inbjöd läkemedelsbolaget Janssen-Cilag till träff. På temat "Om jag bara fått hjälp tidigare" presenterade bolaget en nygjord film. Man skrev i programbladet:
"Vi diskuterar samhällsekonomiska vinster eller kostnader samt premiärvisar delar från en film kring projektet på Norrtäljeanstalten där man under flera år behandlat intagna med ADHD." (3)

Filmen, "Öppning till frihet", visades inledningsvis i en kortversion. I den framträdde Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och en del andra inblandade tjänstemän och prisade, amfetaminprojektet. Anders Milton hejade på i bakgrunden. Kort sagt, det var en ren propagandafilm. Det meddelades även att filmen skulle användas som utbildningsfilm inom Kriminalvården.

Men hur hade filmen blivit till, vem hade sponsrat den? Janne Larsson forskade vidare och nu visar det sig att Janssen-Cilag köpt filmrättigheterna av ett fristående filmbolag, ett bolag med en hemsida under uppbyggnad och e-postadress från vilken det inte ges några svar.

Inga handlingar om filmen finns på Kriminalvården, trots att dess generaldirektör uppträder i filmen. Inga uppgifter alls. Ingenting. Trots att den skall agera som utbildningsfilm. Det är illegalt för Janssen-Cilag att på något sätt marknadsföra Concerta för vuxna. Man har uppenbarligen gått via skenbetalda filmer, hyrda konsulter och betalda psykiatrier, varav Ylva Ginsberg torde vara den främsta förespråkaren. Hon har lovordat Concerta i media ett flertal gånger. Hon är även med i filmen.

Vi ser här sammanfattningsvis hur höga tjänstemän på Kriminalvården med hjälp av en bisarr utvärdering omdefinierar kriminalitet och skapar en gigantisk marknad för läkemedelsbolaget Janssen-Cilag på svenska fängelser.

Och då kan man till slut ganska enkelt gissa sig till i vilken ficka miljardvinsterna kommer att hamna. Och vilka som fått lite strösselpengar under vägen. Ordet korruption kommer väl till pass.

För en utförligare artikel se: http://jannel.se/Krim-amfetamin-propaganda.pdf


1. FASS, produktresumé Concerta, version 19 augusti 2009,
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20021101000311&DocTypeID=6

2. http://www.kmr.nu/pressrel_2008_04_22.htm

3. Janssen-Cilag, "Om jag bara fått hjälp tidigare", 7 juli 2010, http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/5557

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.