Press: Svenska pressreleaser: 18 Augusti 2010
KMR

YNGST I KLASSEN FÅR ADHD DIAGNOS
2010-08-18


skolan

Närmare en miljon barn i USA har feldiagnostiserats med ADHD, inte på grund av beteendeproblem utan därför att de är yngst i klassen. En tredjedel av alla med ADHD-diagnos hoppar av skolan.

Barn som är yngst i klassen löper 60 procent större chans att bli diagnostiserade med ADHD än sina äldre klasskamrater, enligt en studie från Michigan State University som presenterades i USA Today igår. En annan studie bekräftar resultatet.
http://www.usatoday.com/news/health/2010-08-17-1Aadhd17_ST_N.htm

Feldiagnostisering kan få omfattande och långvariga effekter, säger docent Todd Elder, författare till studien. I femte och åttonde klass så var minstingen i klassen i riskzonen, han eller hon hade dubbel så stor risk att ”drabbas av ADHD”, och således bli amfetaminist.

Omkring 4,5 miljoner barn i USA är diagnostiserade med ADHD och de flesta får amfetaminliknade preparat eller rent amfetamin och många en cocktail av psykofarmaka. Dokumenterade biverkningar är huvudvärk, magont, ätstörningar, sömnproblem, depression, förvirring, högt blodtryck, hjärtstörningar och självmordsbenägenhet. Vi pratar nu om små barn, varav många dött av dessa preparat. Hundratals dödsfall har dokumenterats, bara hos FDA. Man räknar med att endast 1-3 procent av alla biverkningar rapporteras.

Psykiatriker är som psykiatriker är. En av dem som kommenterade studien i USA Today menade att studien är felaktig, det är de övriga eleverna som får för lite diagnoser och amfetamin, därav resultatet. Om alla i klassen fick ADHD-diagnos och amfetamin skulle minstingen inte känna sig så ensam. Goebbels skulle bli stolt.

En annan studie visar att tonåringar med ADHD-diagnos är mer benägna att hoppa av högskolan än andra barn. Forskarna fann att en tredjedel av elever med ADHD-diagnos hade hoppat av skolan eller fördröjt avslutandet. Det är dubbelt så många än de som ej har psykiatrisk diagnos. Studien nämner inte att så gott som alla gick på amfetamin.
http://www.usatoday.com/news/education/2010-07-31-adhd-students_N.htm

Vi kommer att få se samma resultat i Sverige om diagnoshysterin fortsätter i skolorna, säger KMR:s talesman Peter Anstrin som följt trenden sedan 1988. Skolan använder sig av ADHD för att förklara sina misslyckanden. Får de dessutom ekonomiskt stöd för varje elev, som i USA så kommer diagnoserna att öka lavinartat.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


 



 

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.