Press: Svenska pressreleaser: 3 Juli 2010
KMR

SOCIALSTYRELSENS NYA SVEK MOT ELCHOCKSPATIENTER
2010-07-03


Mårten Gerle

 

Socialstyrelsen lovade direkt i TV att patienter ska få veta att elchocker kan ge permanenta minnesförluster. Men det var inget löfte de tänkte hålla. Man fortsätter att arbeta aktivt på att vilseleda patienter och mörklägga de bevisade riskerna för livslånga skador.

Inför SVTs kameror (Uppdrag granskning, november 2009) sade Socialstyrelsens Mårten Gerle (psykiatriker) att det var galet att patienterna fick grovt vilseledande information om riskerna med elchocker. Han lovade bättring; patienterna skulle fortsättningsvis få veta att elchocker kan ge permanenta minnesförluster.

Men myndigheten svek sitt löfte. När ljuset slocknade och kamerorna slogs av gick allt tillbaka till det normala. I stället för att få ut fakta till patienterna gav Socialstyrelsen sitt aktiva godkännande till att psykiatriker utelämnade varningstext om bestående minnesförluster från ECT.

På den landstingsägda sjukvårdsupplysningssiten 1177, som besöks av massor av personer varje vecka, och där Socialstyrelsen har ordförandeskapet i redaktionsrådet, kan man läsa följande om biverkningarna av elchocker:
”Några kan få biverkningar som tillfälliga minnestörningar och huvudvärk, men biverkningarna är som regel få, lätta och övergående. Ibland, men det är ovanligt, kan man få en mer långvarig minnesstörning.” http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=37571&Preview
Vilseledande data om skadorna och ingen om helst information om att man kan få bestående minnesförluster.

Ändå är det här den nya, reviderade texten från mars 2010. Och varför berättade man inte sanningen, att patienter kan få permanenta minnesförluster? Jo, av det skälet att en ledande psykiatriker inte ville att den informationen skulle finnas med. I mail förklarar en representant för 1177 att en av faktagranskarna [troligen psykiatriprofessor Jan Wålinder] ”inte ville ha med formuleringen ’varaktiga besvär’”, och då tog man inte heller med den. En tung psykiatriker krävde alltså att information om att elchocker kan ge bestående minnesförlust utelämnas i landstingets stora sjukvårdsupplysning – och Socialstyrelsen godkände saken.

Och vad gjorde Socialstyrelsen när man ställdes inför den horribla patientinformation som ges av Stockholms läns landsting på Löwenströmska sjukhusets hemsida? På hemsidan står:
”I vetenskapliga undersökningar har kvarstående minnesstörningar inte kunnat påvisas längre än några månader efter avslutad behandling.”
Det här är hämtat från den grovt vilseledande broschyr som psykiatriker Håkan Odeberg gett ut (se KMRs pressrelease http://www.kmr.nu/pressrel_2010_01_22-sveriges-elchockare-sparken-minne.htm ) tillsammans med läkemedelsbolaget Pfizer. Och till råga på allt får patienterna på Löwenströmska, som sin skriftliga patientinformation, just Odebergs broschyr, och får där lögnen: ”I forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning längre än några månader efter ECT.” Till saken hör att 545 av 1365 behandlingar (40 %) på Löwenströmska år 2008 var bilaterala (elektroder på båda sidor av huvudet), den ”behandlingsform” som bevisligen ger de värsta minnesskadorna.

När Socialstyrelsens tillsynenhet får vetskap om den bedrägliga patientinformationen gör man inget alls, utan hänvisar till att man under 2010 kommer att ”initiera och stödja yrkesverksamma i arbetet med att ta fram riktlinjer för ECT-behandling”, samt ”utveckla patientinformationen om ECT”.

Ansvariga på Socialstyrelsen fortsätter – trots alla vetenskapliga bevis på att elchocker kan ge allvarliga, permanenta minnesskador – att tillåta att psykiatrin vilseleder patienter och mörklägger de bevisade riskerna för livslånga skador.

Inte heller landstingsrådet i Stockholms län, Birgitta Rydberg, är särskilt intresserad av se till att patienterna får rätt information om skadorna. På sin blogg skriver hon ”självklart måste patienterna få fullgod information”. I praktiken betyder uttalandet dock inte mycket. När Rydberg får vetskap om den horribla patientinformationen som ges av Löwenströmska på landstingets webbsite, låter hon meddela att hon avser inte att ta något politiskt initiativ med anledning av saken.

Socialstyrelsens agerande kan jämföras med uttalandet från den internationellt störste auktoriteten på och förespråkaren för elchocker, professor Harold Sackeim, som i TV krävde: ”Folk borde få veta att behandlingen kan ge varaktig minnesförlust. Punkt!”

Sackeim sade också: ”Särskilt när man ger ECT med elektroder på båda sidorna av huvudet … bilateralt, ökar risken för bestående [minnes]förlust. Vi måste erkänna att det kan ha den effekten. Det är kränkande att säga till patienter att det inte händer.”
(Se för övrigt KMRs pressrelease om Sackeims forskning http://www.kmr.nu/pressrel_2006_12_18.htm )

Socialstyrelsen fortsätter med andra ord med sin kränkande behandling av elchockspatienter.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.