Press: Svenska pressreleaser: 24 Juni 2010
KMR

SOCIALSTYRELSEN HÅLLER MED KMR: PSYKOFARMAKA FÅR MÄNNISKOR ATT DÖ I FÖRTID
2010-06-24


Nu berättar även Socialstyrelsen i en ny rapport att psykofarmaka får människor att dö i förtid. Vad som förvärrar saken är att människor med psykiska problem får sina liv ytterligare förkortade av usel somatisk vård. Överdödligheten inom psykiatrin är enorm.

Vad sägs om något som får människor att bli fruktansvärt trötta, som får dem att hasa sig fram över golvet. Som efter ett tag får dem att öka vikten med 20-30 kg och börja utveckla diabetes. Som får dem att uppvisa Parkinsonliknande symtom och som rubbar alla kroppens funktioner – och som på grund av detta leder till en alldeles för tidig död för den drabbade.

Nej, det är inte en dödlig virusinfektion – det är de kort- och långsiktiga förgiftningseffekterna av nyare former av neuroleptika som Zyprexa, Risperdal och Seroquel. Det är effekterna av dessa och andra former av psykofarmaka som Socialstyrelsen nu berättar om i rapporten Psykiatrisk vård – ett steg på vägen.

Vilken väg, kan man fråga sig. För den här leder till en alltmer ökad överdödlighet. Det är närmast en återvändsgränd.

Myndigheten berättar att ”dödligheten bland de vårdade inom psykiatrin är betydligt högre än för den övriga befolkningen”.

Man skriver: För personer (20-59 år) med diagnosen schizofreni – som oftast får just Zyprexa, Risperdal eller Seroquel – var överdödligheten (2006-2009) allra högst: sex gånger så stor (!) för män (116,6 per 10 000 vårdade jämfört med 19,6 per 10 000 i befolkningen), för kvinnor MER än sex gånger så stor, (80,5 per 10 000 vårdade jämfört med 12,4 per 10 000 i befolkningen).

Och överdödligheten var hög också för de patienter som fått psykiatrisk vård och psykofarmaka för så kallad bipolär störning (manodepressivitet) och depression. Överdödligheten var för dessa runt fyra gånger så stor jämfört med befolkningen i övrigt.

Nå, det är absolut inget nytt. Det har KMR hävdat i 20 år. Till och med psykiatriprofessor Sten Levander skrev i Läkartidningen nr 25-2004: ”I Malmö har överdödligheten bland de schizofrena patienterna åttadubblats under de senaste 50 åren.” USA TODAY skrev för fyra år sedan att livslängden förkortades med 25 år för psykpatienter med allvarliga symtom.

KMR i USA utförde en undersökning som visade att dubbelt så många amerikaner dött inom psykiatrin de senaste 40 åren än det totala antalet amerikanska soldater som dött under USA:s alla krig sammanlagt: Inbördes- och frihetskriget, inklusive första och andra världskriget, Vietnam- och Koreakriget, samt de senaste, Gulf- och Irakkrigen.

Psykiska störningar är inte dödliga, så vad är det då som orsakar detta? Psykofarmakan plus urusel vård, naturligtvis, och denna ekvation är lika med psykiatrin.

Den som blivit vilseledd till att tro att psykiatriska droger långsiktigt ökar människors fysiska välbefinnande och minskar risken för framtida psykiska problem rekommenderas att läsa Socialstyrelsens rapport. Läs mellan raderna – för Socialstyrelsen vill fästa all uppmärksamhet på att personer med psykiatriska diagnoser får sämre somatisk vård – man vill inte betona det som är uppenbart i rapporten: att människor som får psykiatriska droger konsekvent utvecklar fysiska sjukdomstillstånd (förgiftningssymtom, rubbningar av alla kroppsliga funktioner) och dör en alltför tidig död.

KMR håller annars delvis med generaldirektör Holm när han säger att psykofarmakans effekter ”förklarar inte fullt ut varför psykiskt sjuka personer dör till följd av kroppsliga sjukdomar i högre utsträckning när de väl fått dem” (betonat här). Det är sant, de förklarar främst varför patienterna fått de allvarliga fysiska sjukdomarna, de förklarar inte hur det kommer sig att psykiatriska patienter – dessutom – senare utsätts för usel somatisk behandling.

Socialstyrelsen anger i rapporten ett av kriterierna för God vård – en säker vård: ”En säker vård minskar risken för vårdskador. Med vårdskador avses lidande, obehag, kroppslig och psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd.”

Rapporten visar om något att psykiatrins droger är motsatsen till denna definition av God vård.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.