Press: Svenska pressreleaser: 17 Juni 2010
KMR

MISSTÄNKTA DUBBELMÖRDERSKAN FICK MÄNGDER AV PSYKOFARMAKA
2010-06-17


Psykiatrin gav under lång tid den åtalade 33-åriga kvinnan stora doser antidepressiva, ångestdämpande, sömnmedel, beroendeframkallande smärtstillande medel – ihop med legal narkotika, Subutex, ”mot hennes missbruk”. Hon fick det här trots att man visste att hon också missbrukade lugnande medel och amfetamin – som hon köpte av en patient som fått narkotikan mot sin ”psykiska sjukdom”.

Nu står alltså kvinnan åtalad för att ha mördat sin mor och den 53-åriga kvinna som hon köpte amfetamin från.

Enligt media hävdade kvinnan när hon greps att ”hon inte mindes någonting” och det skrevs att hon ”missbrukar amfetamin och starka lugnande tabletter – bensodiazepiner”. Vi har också kunnat läsa att hon var ute efter piller och att motivet till morden troligen var hennes ”behov av tabletter”.

Vad vi inte kunnat läsa är att kvinnan via recept från psykiatriker fick psykofarmaka och legal narkotika i sådana mängder att de direkt skulle fälla vem som helst till marken.

Kvinnan fick först och främst Subutex (Subuxone) – legal narkotika som skrevs ut mot hennes missbruk av annan narkotika. Och hon fick samtidigt Lyrica (ångestdämpande) i hela 150 mg/dag. För den som inte känner till det står Lyrica näst i kön för att bli narkotikaklassat. För en månad sedan kablades nyheten ut: ”Läkarna manas till försiktighet, och Läkemedelsverket ber dem att inte skriva ut medicinen till personer med missbruksproblem.” En representant för Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN) sade: ”Vi känner stor oro för framför allt unga kvinnors hälsa.”

På den åtalades medicinlista stod också Tradolan (smärtstillande opioid) 100 mg/dag. Tradolan har beskrivits som den ”nya innedrogen bland ungdomar” och misstänks ligga bakom flera dödsfall.

Kvinnan fick också Imovane (bensodiazepinliknande beroendeframkallande medel) 7,5 mg/dag under en längre tid, trots att det bara bör skrivas ut för högst fyra veckor och att medlet som varningstext har: ”Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.” Och till det fick kvinnan också en daglig dos på 30 mg Mirtazapin (antidepressivt medel).

Hon fick kort och gott en helt vansinnig drogcocktail, samtidigt som ansvariga psykiatriker var medvetna om att hon dessutom missbrukade annan narkotika.

Tyvärr berättar inte media om de psykiatriska drogerna och deras våldsframkallande effekter. Vi får i stället se mediarepresentanter som propagerar för än värre nerdrogning med psykofarmaka och till och med för tvångsmedicinering i hemmet. Ändå kan alla läskunniga hitta varningarna i FASS; varningarna om att dessa droger framkallar aggressioner och våldstendenser, vid sidan av alla andra skador som de åsamkar patienterna.

Hade media bara berättat fakta om dessa vansinnesdåd, så hade vi fått krav på fungerande drogfria behandlingsalternativ, i stället för psykiatrins recept på mer vansinne.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.