Press: Svenska pressreleaser: 12 Juni 2010
KMR

ANTIDEPRESSIVA FRAMKALLAR MISSFALL OCH GER ALLVARLIGA SKADOR PÅ NYFÖDDA.
2010-06-12


I våras rapporterade KMR om att gravida kvinnor som använder antidepressiva medel riskerar att få barn som föds med hjärtfel. Nu kommer rapporter från hela världen att antidepressiva framkallar kraftigt ökad risk för missfall. Samtidigt kommer en rapport som visar att antidepressiva medel även orsakar att barn föds för tidigt. Detta verkar sammantaget värre än neurosedynskandalen på 1960-talet.

Redan 2005 varnade amerikanska läkemedelsverket, FDA, för att antidepressiva medel kunde öka risken för missbildningar, speciellt hjärtfel. Samma år konstaterades att gravida som använder antidepressiva riskerar att få barn som uppvisar abstinensbesvär vid födseln.

Minskade användningen av antidepressiva medel? Nej, tvärtom, användningen närmast accelererade.

Läkartidningar över hela världen rapporterar nu att antidepressiva medel orsakar alarmerande 68 procent ökad risk för missfall. Medlen orsakar troligen syrebrist hos fostret. Man har även sett att andningen hos de nyfödda inte kommer igång som den ska vid födseln.

Barnmorskan Karin Larsson, medlem i KMR, har sett oroväckande symtom hos både barn och mödrar, bland annat barn med allvarliga kramper.

– Barn vars mödrar går på SSRI-preparat har ofta svårare att komma till ro än andra barn; de är irriterade, vilket kan vara uttryck för abstinens. Jag såg nyligen ett barn som gick ner i vikt, vilket är normalt, men det här barnet gick ner mer än "tillåtet" och det lyckades inte hämta upp viktnedgången som förväntat. Mamman gick på SSRI.

Ur Fass kan man läsa om biverkningar för Cipramil och liknande preparat:

"I graviditeter där läkemedel av samma typ som Cipramil använts fram till förlossningen har följande symtom rapporterats hos barnet i omedelbar anslutning till eller strax efter födseln: svårighet att sova, ryckighet, ihållande gråt, irritabilitet, amningssvårigheter, ökad sömnighet, darrningar, kräkningar, lågt blodsocker, andningssvårigheter, mörkblå eller violett missfärgning av huden, kramper, spända eller förslappade muskler eller svårighet att reglera kroppstemperaturen."

Canadian Medical Association Journal (CMAJ) rapporterar att 4 procent av alla gravida kvinnor använder antidepressiva medel. I Sverige räknar man med att var tjugonde kvinna tar dem.

Nyligen rapporterade även forskare på Albert Einstein College of Medicine att antidepressiva medel signifikant ökade risken för stroke och dödsfall hos kvinnor efter klimakteriet.

I USA har redan 600 föräldrar som anser att de fått missbildade barn på grund av preparatet Paxil/Seroxat stämt GlaxoSmithKline (GSK). (http://www.kmr.nu/pressrelease/2010/02_21-neurosedynkatastrof_antidepressiva-skadar-dodar-nyfodda-tusentals-drabbats.htm)

Samtidigt som det framkommer alltfler data om de katastrofala skadorna på barnen, kan man också konstatera att de antidepressiva medlen inte ens kortsiktigt har någon egentlig positiv effekt på deprimerade tillstånd, jämfört med placebo.

Så vad gör de myndigheter som ska skydda barnen?

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.