Press: Svenska pressreleaser: 5 Maj 2010
KMR

DE PSYKSJUKA SKALL NORMALISERAS. PSYKIATRIN POPULARISERAS.
2010-05-05


resultat

 

Eftersom psykiatrin inte kan hjälpa folk med psykisk störning, startas istället en gigantisk PR-kampanj med filmer och annonsbilagor för att normalisera de psykiskt sjukförklarade och göra psykisk ”sjukdom” accepterad i samhället. Ytterst är det naturligtvis en PR-kampanj för att popularisera psykiatrin som inte har några resultat.

Psykiatrin kan inte hjälpa människor med psykiska problem. Vill inte och kan inte ens rapportera vad de håller på med till Socialstyrelsen så att man kan spåra deras resultat. Främst för att det, med ett fåtal undantag, inte finns några positiva resultat att rapportera.

Flera undersökningar visar att den absoluta majoriteten av folk inte litar på psykiatrin; inte tror att de kan hjälpa människor med psykiska problem; är rädda för människor som varit inom psykiatrin.

• 87 % av alla som begick självmord 2008 och anmälts via Lex Maria hade fått psykiatriska droger innan. Så gott som alla självmord har föregåtts av besök/behandling hos psykiatrin, oftast inom sex månader efter besöket.
• Förtidspensionering av unga bottnar till största delen i psykiatriska diagnoser; diagnostisering utan bot, bara handikappande droger.
• Alla vansinnesdåd har börjat med ett besök hos psykiatrin. De psykiatriska drogerna, eller abstinensen från dem, resulterar i våldstendenser.
• Livslängden minskar med upp till 20-25 år bland dem som fastnat i psykiatrin enligt flera undersökningar.

Naturligtvis beror detta på den yttersta inkompetens hos psykiatrin. Hade det varit en annan yrkesgrupp hade den aldrig ens existerat. Man kan föreställa sig bilverkstäder som kopplar in bilens elsystem till vägguttaget, släpper ut luften ur hjulen och häller fotogen i tanken. För att sedan kräva ”extra resurser” med ursäkten: ”bilen fungerade inte i alla fall” eller ”det var de underliggande felen som kom till ytan”

Det främsta underliggande felet hos psykiatrin är begreppet ”sjukdom”. Det finns ingen psykisk ”sjukdom”. Möjligen som metafor för att beteckna att något inte är normalt, beteendet. Men det finns inget organiskt eller fysiskt fel som kan testas fram, ändå kallar man det sjukdom. Att psykiatrin använder ordet sjukdom är till för att kunna skriva ut psykiatriska droger och i övrigt misshandla patienten i namn av ”behandling” – och för att vinna respekt genom att kalla sig doktor. I USA för att kunna debitera försäkringsbolagen.

En av världens mest kända psykiatriker, Norman Sartorius, som under åren 1996-1999 var ordförande i World Psychiatric Association (WPA), sade under en årskongress för Europeiska psykiatriförbundet i Köpenhamn 1994 (intervju i tidningen Politiken):
”Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de mentalt sjuka är förbi. Hädanefter måste de mentalt sjuka lära sig leva med sin sjukdom.”

Eftersom de inte kan bota vare sig psykisk ”sjukdom” eller störning slussas patienterna orehabiliterade ut i samhället fullproppade med droger, vars enda syfte är att maskera det udda beteendet så att de verkar ”friska”. De är i själva verket ännu värre an. Men för att undvika uppmärksamhet har psykiatrin via anhörigföreningar, såsom Attention, startat igång en kampanj för att folk skall ”acceptera” de nu psykiskt sjuka – istället för att kräva att psykiatrin botar dem, eller slussa dem vidare till någon som kan.

– Det är innerst inne en ganska osmaklig kampanj, om än till ytan smaklig, säger Peter Anstrin, KMR:s talesman. Psykiatrin och de köpta anhörigföreningarna håller med denna kampanj kvar människor i sina psykiska störningar, istället för att kräva att de blir hjälpta. När folk i samhället reagerar mot den psykiatriska inkompetensen startar man istället en PR-kampanj för att popularisera inkompetensen. Hur osmakligt kan det bli?

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.